28 дец 2017
28 децембра, 2017

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавам све запослене и родитеље, да је Планом спољашњег вредновања за календарску 2018. годину планирано спољашње вредновање Предшколске Установе Чукарица које ће бити реализовано у току јануара месеца 2018 године.

Директор ПУ Чукарица

Биљана Гајић