На Националном Kонгресу медицинских сестара предшколских установа Србије, под називом ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ Модул 2,“Улога медицинске сестре у области превентивне здравствене заштите у вртићу у „Годинама узлета“, са великим поносом објављујемо да је наша медицинска сестра васпитач МИРЈАНА САДИКУ из вртића „ Бајка“ награђена најпрестижнијим признањем „ВЕРА МУТИЋ“.

Мирјана Садику остварује у континуитету искораке у унапређивању квалитета праксе васпитно – образовног рада. Ради у вртићу “Бајка”, вртићу језгру у коме се од 2020 имплементирају Основе програма. Искораци су видљиви у проширивању дечје игре путем креирања простора и промена у простору уношењем природних материјала, реалних предмета и материјала који доприносе раној писмености креирајући богату средину која је у функцији дечје игре, истраживања и учења. Развија пројекте вођена дечјим заинтересованостима у партнерским односима са колегиницама и породицом. Медицинска сестра васпитач МИРЈАНА САДИКУ на нивоу заједнице васпитача дели примере своје праксе као примера за учење и заступа и професионално своју професију у различитим приликама стручне размене :Сусрети мед.сестара васпитача, Дан за размену идеја -Хоризонтална размена на нивоу ПУ Чукарица, Окружни сусрети медицинских сестара – васпитача. Она  је пример колегијалности и посвећености свом послу. Благовремено и доследно сарађује са родитељима у односу на потребе деце и специфичности узраста и по потреби укључује стручног сарадника.

Мирјана Садику, медицинска сестра васпитач из вртића „Бајка“ ПУ Чукарица