У вртићима Предшколске Установе Чукарица, урађена је у току августа и септембра, набавка и делимична замена, хобловање и лакирање паркета. У вртићу Сунце уместо винил пода, сала је добила нову подлогу од паркета, 104m².У сали вртића Бајка, због прокишњавања крова дошло је до подизања паркета па је било неопходно поставити нови паркет у количини 172,72m². Паркет замењен и у вртићима „Горица“ 275,89м2, „Плава птица“ 16,12м2, „Радосно детињство“206,88м2, „Цврчак“242,86м2.

ВРТИЋ „БАЈКА“ сала

 

ВРТИЋ „БАЈКА“ сала

 

 

„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

 

ВРТИЋ „СУНЦЕ“ сала