У вртићу „Кошута“ васпитачи и медицинске сестре васпитачи кроз изабрану годишњу тему  под називом „Игра ме покреће“ заједно са децом и родитељима осмишљавају разноврсне игре и активности, у којима деца могу да испоље своју активну пририду, задовоље потребу за кретањем, дружењем и опуштањем.Укључивањем родитеља у живот и рад  вртића ојачана је међусобна сарадња и поверење.