У организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и ЦИП-Центра за интерактивну педагогију је завршена трећа обука за саветнике – спољне сараднике за заштиту од насиља. Дводневној обуци у Београду су присуствовали саветници и руководиоци из свих школских управа. У склопу обуке своје излагање су имале и Катарина Ђурић и Миљана Пријић, психолози из ПУ „Чукарица“ . Катарина И Миљана приказале су рад под називом “ Ледени брег- улога тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у процесу мењања културе и структуре вртића“