На стратешки састанак са представницима три система-национално и из изабраних локација “Како до квалитетних услуга раних интервенција“ који је одржан од 10.5. до 12.5.2016.год. на Златибору, позвана је и ПУ Чукарица. Тема тродневног састанка била је унапређење услуга у области подстицања раног развоја деце, са посебним нагласком на значају раног откривања тешкоћа и што ранијих интервенција у циљу успешнијег превазилажења тих тешкоћа. Истакнуто је да је неопходно радити на развијању нових модалитета сарадње у локалним заједницама како би се деловање у овој области унапредило. На овом значајном састанку ПУ Чукарица представљале су Катарина Ђурић, стручни сарадник и Олгица Субашић, сарадник на унапређењу превентивно здравствене заштите.

IMG_1185 IMG_1370