Конкурс за упис деце у предшколске установе за радну 2023/2024. годину траје од 10.
априла до 12. маја.
Захтеви (комплетна документација) који су поднeти у току предходне радне године,
односно пре 10. априла 2023. године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце
за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, морају се
поднети поново у току трајања редовног Конкурса.
Захтев за упис у вртић са потребном документацијом подноси родитељ, односно,
законски заступник детета –ЕЛЕКТРОНСКОМ ПРИЈАВОМ.
Захтеви поднети после редовног конкурса и током радне 2023/2024. године биће
разматрани у ревизијама уписа.
Динамика конкурса:
Пријем захтева – од 10.4. до 12.5.2023.год.
Прелиминарне листе – 5.6.2023.год.
Жалбени рок – од 5.6. до 14.6.2023.год.
Разматрање жалби – од 15.6 до 23.6.2023.год.
Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења.