ЈУБИЛАРНИ ПЕТНАЕСТИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ, ОДРЖАНИ СУ ОД 23. ДО 26. 03. 2023. У ХОТЕЛУ „ ЦЕПТЕР“, У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ.

Стручни сарадници и сарадници ПУ Чукарица су дали свој допринос на следећим сесијама.

Пленарна излагања: „Искораци у креирању програма и начину рада на сусретима“ Катарина Ђурић, психолог ПУ Чукарица, председница Организацоног одбора

„Унапређивање самовредновања у предшколским установама“ Тијана Боговац, педагог ПУ Чукарица

У оквиру 3. Сесије: ИЗАЗОВИ, ИСКОРАЦИ И ОСЛОНЦИ У ГРАЂЕЊУ

КУЛТУРЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И РЕФЛЕКСИВНЕ ПРАКСЕ, Мирјана Радовић и Катарина Ђурић, психолози, ПУ Чукарица, су реализовале радионицу: „Временска капсула – грађење културе вртића на темељу животних вредности“.

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈУ су релизовале Светлана Лакушић, Ана Савковић

Гордић, Милица Марковић, социјални радници сарадници ПУ Чукарица, на тему „Сви су људи важни, сва су деца важна“ -пример употребе дигиталних технологија у грађењу инклузивно демократске праксе међу запосленима у предшколској установи – видео презентација и у оквиру сесије: ЗАЈЕДНИЧКА РЕФЛЕКСИЈА У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА, излагале на тему: „Подршка социјалног радника добро-бити васпитача у процесу васпитања -грађења односа са колегом, дететом, породицом, заједницом“.

у оквиру сесије – Изазови, искораци и ослонци за критичко преиспитивање, истраживање и мењање праксе кроз дијалог, радионицу: “ Креирање педагошког профила уз уважавање перспективе детета-улога стручног сарадника у истраживању и мењању праксе“, реализовале су логопед Ана Хаџић и дефектолог Зорица Крстић.