Од 10.4.-13.4.2022.год. у Врњачкој бањи организовани су четрнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије са темом: „ВРТИЋ КАО ПРОСТОР КОНТИНУИРАНИХ ПРОМЕНА, УЧЕЊА И РАЗВОЈА”

Циљеви Сусрета су били:

1. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за разумевање и преиспитивање праксе, као и за препознавање,праћење, иницирање и усмеравање промена у пракси

2. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за истраживањe праксе и неговањe рефлексивног приступа

3. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за грађење реалног програма, развијање односа заснованих на

поверењу, уважавању, размени и узајамној подршциУдружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије.

Пленарна излагања су имали др Милан Пашић, помоћник министра за предшколско

и основно образовање и васпитање, МПНТР РС и Биљана Којовић, координатор компоненте 2 пројекта ИПВО.

Прешколска Установа Чукарица се представила са следећим радовима: ,,Препознавање компетенција стручног  сарадника и сарадникa кроз активности у  пројекту “Тата мама, играјте се са нама”Катарина Ђурић, психолог,  Тијана Боговац, педагог,Милица Марковић, социјални радник;

,,Вртић у породици” – размена искустава  стручних сарадника о пракси током  пандемије, Тијана Боговац – педагог, Јелица Гагић – психолог  (Ана Хаџић – логопед, Катарина Ђурић – психолог;

Округли сто: „Изазови руковођења у време пандемије  Ковид 19”,

„ Сарадња са породицом у току пандемије Ковид 19“ Биљана Гајић директор ПУ Чукарица.