На IV Окружним сусретима медицинских сестара предшколских установа Србије одржаних 3. марта 2019. године у Крагујевцу, у организацији Савеза удружења медицинских сестара васпитача Србије, Предшколска Установа Чукарица представила се радом:“Примети ме како растем – градимо слику детета о себи“. Реализатори су биле медицинске сестре- васпитачи: Јована Лапчевић, Данијела Ђорђевић, Гордана Ђорђевић из вртића“Свети Сава“ и стручни сарадник- психолог Јелица Гагић. Рад је приказан као пример искуства добре праксе и у њему је истакнут значај грађења позитивне слике детета о себи, као и важне улоге медицинских сестара-васпитача у том процесу.