08 авг 2019
8 августа, 2019

ВРЕДНОСТИ ДЕЧЈЕ ИГРЕ

 

„Игра је добровољна, договорена између учесника игре, одређена игровним планом и правилима  и сама је себи циљ“

 „Године узлета“

 Игра је начин добровољног дивергентног деловања детета, при чему оно бира оно што жели да ради , како жели то да уради , колико жели то да траје и када ће покушати нешто друго. Игра нема спољашње циљеве постављене од одраслих. Игра није ограничена  спољашњим оквирима простора и времена.

Деца у игри користе мотивацију да делују без питања и интервенције одраслих . Одрасла особа би  требало  да зна када, колико и зашто се укључује у дечију игру без доминантне улоге. У игру можемо уносити нове идеје, иницирати игру и заиграти се водећи рачуна о томе да игру не намећемо.  Одрасли у игри могу да узимају/бирају  различите улоге. Можемо у игри бити партнери са децом,  у игру можемо уносити и нове идеје. Ако у игру  унесемо идеју која се другим играчима не допада, игра неће заживети, остали играчи је неће прихватити, ако није унапред договорена са свим учесницима игре.

Укључивање одраслог у дечију игру би требало бити балансирано  и промишљено.

Важно да одрасли зна зашто улази у игру?

Да ли да подржи започету игру, да ли да предлаже нове улоге да се игра настави, да ли да иницира или усмерава игру или му је можда улога да само обезбеди материјал, организује простор или сачува продукте игре.

Игра омогућава детету да исти концепт који покушава да разуме, испробава више пута, да увежбава у новим комбинацијама. 

Изазов је креирати праксу у којој се успоставља равнотежа између игре које иницира васпитач и прилика у којима деца воде игру а васпитач је прати. Игру покреће дете или одрасли, а пуно малих иницијатива обликује ток игре. Важно је пратити и балансирати иницијативе које долазе из различитих праваца , тако да игра буде нешто што градимо заједно, а не нешто што иде по плану васпитача или је васпитач из тога у потпуности изостао.

Деца ће спремније  улазити у процес учења кроз игру ако се осећају вољено и прихваћено, како у породици тако и у заједници вршњака.

Александра Петровић

васпитач

Крњаја, Ж. „Игра у раном детињству“ ,

Бренеселовић Павловић, Д. „ Где станује квалитет“ –истраживање са децом праксе дечијег вртића, књига 2, Филозофски факултет у Београду.

Основе програма предшколског васпитања и образовања „ Године узлета“, 2018.