05 мај 2017
5 маја, 2017

ХОРИЗОНТАЛНА РАЗМЕНА

ИСКУСТВА И ИЗАЗОВИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДИВЕРСИФИКОВАНИХ ПРОГРАМА

Хоризонтална размена Предшколске Установе Чукарица, Београд и Предшколске Установе Лане, Гроцка одржана је у вртићу „Горица“,  10.4.2017. Учесници су имали прилику да обиђу диверсификоване програме, а да стекну увиде у начине документовања у диверсификованим програмима.

Директорка Предшколске Установе Чукарица Биљана Гајић, поздравила је све учеснике, пожелела им добродошлицу и упознала госте с оствареним добитима за децу, породицу, и Установу током реализације пројекта Вртићи без граница 2.

Почетне  изазове и мапирање деце у оквиру пројекта „Вртићи без граница 2“, представила је  Милица Марковић, сарадница – социјална радница.

Искуства васпитача реализатора програма презентовале су: Александра Петровић „Вртић у природи“, Ивана Митровић „Брод“ и Наташа Темов „Драмска радионица“.

Подршку деци и породици у породици – искуства стручних сарадника и сарадника, презентовала је Невена Стрижак, стручна сарадница – психолошкиња.

Стратешка партнерства и пројектне сарадње у циљу повећања обухвата деце из породица  са вишеструким ризицима,  Катарина Ђурић, стручна сарадница – психолошкиња.