01 феб 2023
1 фебруара, 2023

Green Learning Community, пројекат

Предшколска установа Чукарица узима активно учешће у „GREELCO“: Green Learning Community пројекту, усмереном на питање унапређивања дигиталних компетенција практичара, „зелено“ образовање и упознавање система предшколског васпитања и образовања и пракси у осам партнерских земаља (Белгија, Чешка, Мађарска, Естонија, Словенија, Румунија, Македонија и Србија). У питању је Еразмус пројекат и стратешко партнерство које ће се реализовати током две године између 8 партнерских земаља. Пројекат за тим ПУ Чукарица подразумева учешће у обуци унапређивања дигиталних компетенција практичара; креирање видео материјала о предшколској установи; тестирање и давање повратних информација о функционисању онлајн платформе; гостовање и активно учешће у виртуелним студијским посетама; организовање виртуелне студијске посете; учешће у догађају међународне онлајн дисеминације; писање постова и чланака на ФБ страници, веб страници и билтену; објављивање информација о пројекту, његовим активностима и резултатима на Европској школској образовној платформи. Више информација о пројекту сазнајте и реализацију пројекта пратите на страни сајта установе намењеној пројектима.