На дванаестим стручним  сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, који су одржани од 1. до 4.11.2018.године, у Врњачкој бањи, ПУ Чукарица је представљала следеће радове:

  • „Играмо се, учимо и растемо заједно“, Славица Илић, педагог и Тијана Боговац, педагог
  • „Игре у природи, игре са ризицима, грађење заједнице која учи“, Тијана Боговац, педагог
  • Радионица:“Подршка развоју на темељу грађења односа“Какве изборе правимо?Какве односе градимо?)“, Катарина Ђурић, психолог и Јелица Гагић, психолог
  • Округли сто: Грађење културе вртића као заједнице која учи-улога директора, стручних сарадника и сарадника, Биљана Гајић, директор ПУ Чукарица, излагање на тему „ Грађење и унапређивање професионализма и лидерског деловања запослених које доприноси осигурању и унапређивању квалитета рада установе“
  • Организациони одбор: Катарина Ђурић , председница организационог одбора и Милица Марковић члан.
  • Програмски одбор: Катарина Ђурић, психолог и Тијана Боговац педагог ПУ Чукарица