На деветој стручној конференцији „Унапређивање праксе јачањем компетенција медицинских сестара у предшколским установама Србије“ која је одржана у Сокобањи од 17.11. до 19.11.2016 године Предшколска Установа Чукарица представила се са два рада:

„Јачање компетенција медицинских сестара на ПЗЗ у формирању здравих стилова живота-улога медицинске сестре на ПЗЗ у формирању здравих навика код деце у ПУ кроз сарадњу са васпитачима и родитељима, аутори: Наташа Танасковић и Милица Павловић и

„Здравствена нега детета са спином бифидом“, аутори: Олгица Субашић и Марија Матовић.

Наведеним радовима истакли смо значај тимског рада и мултидисциплинарног приступа. Наиме, радом који се односи на формирање здравих стилова живота као приоритетном садржају у спровођењу превентивно здравствене заштите, аутори су истакли значај сарадње са родитељима али и представили све чланове тима који доприносе унапређивању здравља деце. Приказане су и активности које се спроводе уз учешће родитеља а које доприносе одржавању равнотеже здравља.

Радом на тему спине бифиде сарадници за унапређивање ПЗЗ желели су да укажу на значај познавања клиничке слике, дијагностике,али и на познавање начина живота деце са спином бифидом. Будући да је спина бифида дефект неуралне цеви који се јавља код једног на 1000 новорођене деце познавање ризико фактора је од изузетног значаја.У предшколским установама бораве деца са спином бифидом што захтева познавање симптома али и извођење катетеризације мокраћне бешике уз претходну обуку и поштовање строго асептичне технике рада. Комплексност наведеног стања подразумева да медицинске сестре имају теоријско знање али и да овладају медицинско техничким радњама које се спроводе у нези детета. Низом превентивних активности можемо утицати на спречавање рађања деце са спином бифидом.

image-0-02-05-14fbbf04a61b43b3894c0a184f2509fd08d69f3b8d245c7d5f6ca358647b5642-vimage-0-02-05-41fa3357d1c68e5481c5c8685ca140bfd864233928d54eda6ae5af7bda8942c4-vimage-0-02-05-99a2ee116c71e3a71c10a49e365fdda9f92626f9ed6697ab7c9482176cc7b61a-vimage-0-02-05-7e714656fd2b17a6019d4c992b3952d3648bfe25cda5a1e461258e76b9733fbb-v