10 окт 2017
10 октобра, 2017

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Поводом дечје недеље организован је Фестивал дечјег стваралаштва под мотом „ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА, ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА“. Фестивал је одржан у петак 6.10.2017.год. у Центру за културу “ Влада Дивљан“ у организацији Пријатеља деце Србије, Београда и општинска удружења Пријатеља деце, а под покровитељством града Београда, Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања, градске Општине Палилула.

Предшколску установу Чукарица представљала су деца из вртића „Невен“ који су хорски извели песму „Јубиларна песма“ уз помоћ и подршку корисника Геронтолошког центра Чукарица.

„Дечја недеља подстиче развој услова за бољи положај детета  и подсећа све релевантне друштвене актере на неопходност константног пружања финансијске, социјалне, здравствене, кутурне и образовне подршке сваком детету у нашем друшву. Истовремено, ова манифестација сензибилише јавност на потребе деце у остваривању својих права и важност њиховог директног учешћа у друштвеном животу. У години која је на националном нивоу повећена међугенерацијској солидарности и Дечја недеља је прилика да се подстакне стварање бољих услова за остваривање међугенерацијског разумевања и сарадње у нашем друштву, у циљу квалитетног и оптималног развоја сваког детета“.

Из Програма Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.