Дана 2.3. 2024. У оквиру ,,Дана за размену идеја“ у вртићи Свети Сава реализована је радионица ,,Акваријум“, коју су организовали чланови Тима за самовредновање на нивоу Установе, а у којој су учествовали и  чланови Тимова на нивоу вртића.

У првом делу радионице приказан је начин размене мишљења и резултата са одржаних фокус група за практичаре и родитеље, као и консултовање са децом за област Професионална заједница учења. У радној атмосфери, дискутовали смо о процесима у фокус групама, изазовима са којима су се сусретали, снагама које су уочене, доказима да су остварени кораци и урађени, као и уоченим слабостима из којих проистичу мере за унапређење.

Учесници су били мотивисани да износе своје мишњење и ставове у вези искустава у процесу самовредновања, при чему су допуњавали једни друге примерима добре праксе и критичким сагледавањем процеса у којем су учествовали. Постојеће теме су прошириване и продубљиване. Процес је текао у стучној атмосфери размене.

Током радионице дошли смо до највеће снаге у процесу самовредновања и јасне поруке за све практичаре: ,,Заједно можемо све“. 

 Други део радионице протекао је у креативној атмосфери игре. Групни рад је обухватао рефлексију практичара на предходно речено кроз сажимање и евидентирање одговора, а традиционалном игром, која симболички приказује процес самовредновања завршен је процес заједничке размене.