Адаптација деце на јасле уз активно учешће родитеља је пракса која се у ПУ „Чукарица“ развија већ 10-ак година. Та пракса подразумева: упознавање са дететом и родитељима пре поласка, индивидуализовани приступ, флексибилно време за пријем деце, постепено продужавање боравка сходно дететовим могућностима, обавезан боравак родитеља у групи током првих дана.
Ово се показало као добра пракса, а на састанку Актива медицинских сестара-васпитачица, који је одржан 09.јуна2016. , Вучковић Марија, Маодуш Ана и Милидраговић Јелена мед.сестре-васпитачи и Ђурић Катарина, стручни сарадник-психолог из јаслица „Ђурђевак“, приказале су поступак евалуације и рефлексивне анализе властите праксе једног младог тима (вртић је нов, а васпитачи млади), који је уз подршку стручног сарадника, довео до покретања иновативних активности сарадње са родитељима током периода адаптације и креирања нових, оригиналних радионица : „Плес у сигурном наручју“ и „Загрљај за миран сан“. За евалуацију рада коришћене су технике : „свот анализа“ („свот анализа“ разматра снаге, слабости, могућности и ограничења ), анкета за родитеље и „круг утицаја“ . Разматрали смо факторе адаптације и кругове утицаја. Круг утицаја обухвата 1.област („други“) на коју немамо утицај, 2.област („ја и други“) на коју можемо утицати у сарадњи са другима и 3.област („ја“) у којој је утицај појединца највећи. Учесници састанка показали су велико интересовање за примену ових техника и креирање нових облика сарадње са родитељима током целе године.

IMG_0115 IMG_0126IMG_0127 received_1102248973171998received_1102249256505303 received_1102249463171949received_1102249323171963