Дана 27. 02. 2014. године, у вртићу “Горица“, одржан је актив медицинских сестара – васпитача на тему: “Развој говора на јасленом узрасту“. Путем презентације медицинске сестре – васпитачи упознале су све присутне са разноврсним начинима подстицања говора који су настали као резултат тимског двогодишнег рада свих сестара на нивоу три јаслене групе вртића “Горица“. Приказан је богат спектар активности и дидактичких средстава које су настале кроз интерактиван приступ деце, родитеља и медицинских сестара. Медицинске сестре васпитачи које су презентовале овај рад су: Наташа Мачинковић, Марина Стаменковић, Мира Живановић и Дина Радић уз подршку стручних сарадника Јелице Гагић и Миљане Пријић.