3. КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ-СРПУС

подршка добробити детета –одговорност целокупног друштва

Конгрес је реализован на Филозофском факултету у Београду 17.-18.6.2023.

Циљ : Унапређивање компетенција васпитача, медицинских сестара васпитача и стручних сарадника и сарадника у остваривању квалитетне васпитно образовне праксе кроз сагледавање постојећег стања из угла грађења реалног програма кроз виђење детета „сада и овде’’, добробити детета, грађења културе заједнице учења и културе живљења вртића и заједнице, подршке рефлексивности и образовних политика и система предшколског васпитања и образовања.

Скуп је отворио господин Милан Пашић, помоћник министра просвете за предшколско и основно васпитање и образовање.

Уводно излагање на отварању скупа реализовала је проф.др Драгана Павловић Бренеселовић, Универзитет у Београду, Филозофски факултет. Са темом: „Зашто је добро бити усмерен на добробит детета“

На 3. КОНГРЕСУ-СРПУС у оквиру треће сесије уводно излагање имала проф.др Живка Крњаја, Универзитет у Београду, Филозофски факултет. Излагање је било са темом: „ Вртић у заједници ка односу узајамне трансформације“.

У оквиру треће сесије „ Вртић у заједници“ било је 11 референата: представника институција васпитања и образовања, представника Градских општина и Центара социјалне заштите.

Референт из ПУ „Чукарица“ била је Александра Петровић, васпитач, педагошки саветник која је изнела реферат са темом: „ Инклузивно предшколско васпитање и образовање“.

Током викенда, 17.и 18.јуна 2023. Године на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у одржан је 3-конгрес стручних радника предшколских установа србије.

У оквиру пете секције, другог дана конгреса – „Образовна политика и систем предшколског васпитања и образовања, где је уводничар била проф.др Лидија Мишкељин, тема је била афричка пословица Потребно је цело село да се одгаји једно дете.

Међу референтима, своје излагање имала је и наш социјални радник установе Милица Марковић, која је присутнима излагала у кратким цртама свој рад под називом – „Инклузивност, обухват, праведност, доступност  – у сусрет 15-ој години примене инклузивног образовања.