3 хоризонтална размена у ПУ Чукарица одржана је 18.6.2022. од 9-12 часова у вртићу Филмић. Формирали смо две групе у којима су васпитачи и медицинске сестре васпитачи из вртића језгра излагали на тему : Документовање.

У првој групи су били вртићи језгра Радосно детињство и Сунце- модератори Мирјана Радовић и Катарина Ђурић, а у другој вртићи језгра Бајка и Цврчак- модератори Марија Марковић и Дејан Виденовић.

Подела презентовања по вртићима језгрима промене су биле:

Сунце: Увод о докуметовању, Прича о теми/пројекту, 3 примера дечјих портфолиа.

Радосно детињство: Наративна анализа- три нивоа рефлексије , Документовање кроз процесни пано, матрица.

Присутни васпитачи и медицинске сестре васпитачи из вртића „омотача“: Весељко, Плави чуперак, Ђурђевак, Филмић Звездица, Царић , Дечји гај, Рода, Плава птица, Бубамара.

Бајка- матрица, прича о пројекту, процесни панои, инсталације и панели.

Цврчак теоријски део о документовању, дечји портфолио, пример зпу.

Присутни васпитачи и медицинске сестре васпитачи из вртића „омотача“: Сањалица, Невен, Дуга, Дечји клуб, Кошута, Свети Сава, Горица, Жирић и Машталица.

Оганизацију је спровео тим из вртића Филмић.