У вртићу, ,Радосно детињствọ“, 10. и 11. децембра одржан је семинар, ,Вртић као сигурна база: импликације развоја у породицама у ризику за рад у предшколским установама“. На семинару су 20 медицинских сестара – васпитача и 2 стручна сарадника сензибилисани за разумевање развоја у ризичним породицама и важности ,,компензаторног искуства“ за децу са ризичним искуством у вртићу.

imag0878imag0879imag0880