На 21. Стручним сусретима медицинских сестара ПУ Србије у области превентивно здравствене заштите нашу установу представила су два рада. “ Значај комуникацијских вештина у раду медицинске сестре за ПЗЗ“ аутора и реализатора Невене Стрижак, Јелене Перашевић, Живославе Живановић И Олгице Субашић и “ Значај мултидисциплинарног приступа и интерсекторске сарадње у реализацији ПЗЗ“ аутора И реализатора Иване Вуловић И Милице Павловић.