ШЕСНАЕСТИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ОДРЖАНИ СУ ОД 11. ДО 14. 4. 2024.

 У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ.

У пленарном излагању на тему „Компетенције, квалитет, допринос – грађење заједничких значења” излагале су Татјана Ристивојевић, педагог, др Марија

Маловић, педагог, ПУ „Др Сима Милошевић”, и  Катарина Ђурић, психолог ПУ Чукарица.

У креирању рада„Грађење квалитетане праксе,тимског рада и односа у вртићу

Београд „Весељко” учествовала је Ана Хаџић, логопед, а презентовале су Маја Костић, психолог,Зорица Крстић, дефектолог, Маријана Фијатовић,васпитач  ПУ Чукарица.

Радионицу са називом „Стручни сарадник као лидер” одржала је Мирјана Радовић, психолог ПУ Чукарица.

Чланови програмског одбора за Шеснаесте стручне сусрете стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије,„ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА: ДОПРИНОС ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ” биле су Kaтарина Ђурић, психолог, Ана Хаџић, логопед, Тијана Боговац, педагог и Милица Марковић, социјални радник, ПУ Чукарица.

Својим присуством подршку нашем тиму пружила је и директорка ПУ Чукарица, Биљана Гајић.