Cтручнa  конференција  за  васпитаче  СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ-ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА  И БОГАЋЕЊА ИСКУСТАВА  ДЕТЕТА одржана је у Кладову, од  18  до 21. 04. 2019.

Предшколска Установа Чукарица се представила са следећим радовима:

У оквиру сесијеФИЗИЧКО ОКРУЖЕЊЕ КАО ПОДСТИЦАЈ УЧЕЊУ приказан је рад МОГУЋНОСТИ САГЛЕДАВАЊА СРЕДИНЕ ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА- промена у пракси, препознавање и праћење, Милош Зорица, васпитач  из вртића „Бајка“;

У оквиру сесије:  СРЕДИНА КОЈА ПОДСТИЧЕ  ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ,

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА НА МЛАЂЕМ УЗРАСТУ- креирање подстицајне средине и стварање прилика у којима деца уче , васпитач Јасна Богосављевић из вртића „Бајка“;

У оквиру сесије:  ИНТЕГРИСАНО УЧЕЊЕ У УЖЕМ И ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ, приказан је рад СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ: ПРОСТОР И ПРОЦЕС/ истраживање деце и одраслих у пројекту: Како је настао новац?, васпитач Милена Зорица из вртића „Свети Сава“

Стручној Конференцији поред излагача присуствовала је и директорка ПУ Чукарица Биљана Гајић, васпитачи у улози посматрача из вртића „Весељко“, „Царић“ и „Бубамара“, као и васпитачи преко Удружења васпитача.