Искуства са семинара „Перцептивне вештине као подршка дечијем развоју“

 

У вртићу Дечији гај ,ПУ Чукарица, 29.10.2016.год.реализовао се семинар „Перцептивне вештине као подршка дечијем развоју“ (кат.број 579).  Аутори и реализатори семинара Јасна Вуклиш, дефектолог -логопед, директор ПУ“Дечији дани“Стари град, Андрија Пештерац, стручни сарадник за физичко васпитање ПУ“Чика Јова Змај“, Јадранка Спасић,сарадник на унапређивању превентивне здравствене заштите,ПУ „Дечији дани“,Београд.

Васпитачи, из свих вртића ПУ Чукарице , упознати су са великим бројем активности из области развоја перцептивних вештина које подржавају дечији развој и напредовање.

Аутори семинара подстакли су васпитаче да промишљају употребу различитих вежби у зависности од узраста деце, средине и средстава којима се користе (греда, ластиш, падобран, лопте , балони сопствено тело… ) ,да код деце развијају задовољство , самопоуздање и самопоштовање. Овакав приступ у раду  ефикасно може  користити у раду са децом са посебним потребама (деца са дислексијом, дисграфијом, дислалијом…).

Семинар је у пријатној,мотивишућој атмосфери пружио васпитачима  бројна теоријска сазнања (о значају ране сензорне стимулације за јачање синапси – веза између можданих ћелија , сензорној интеграцији, сензорној дисфункцији, психолошким експериментима о перцепцији, перцептивним вештинама – интерној и екстерној перцепцији, доживљају сопственог тела…),као и многобројне вежбе из области моторичког развоја (које активирају истовремено леву и десну страну мозга а што доприноси јачању пажње, концентрације смањење агресивности, опште моторичке координације,  координације око-рука,комуникације, емоционалне равнотеже, смањење стреса…), а што је данас потреба и актуелна тема.

Овај семинар својом теоријском и практичном садржином обогатиће рад васпитача са децом , као и у домену сарадње са родитељима, а заинтересованост и мотивисаност васпитача за оваквим видом стручног усавршавања  омогућиће и размену ,примере добре праксе кроз хоризонтално стручно усавршавање међу самим васпитачима.

Педагог Татјана Стојков

image-0-02-05-5ecb95ffa14c329628fe8eef72018ee03c5af9f229c824b83d39161d27a1fe5c-vimage-0-02-05-8fdfb3647470b7631a6ae88d4fb4443d44cb6b94ee372a2b2726dffcf3b26648-vimage-0-02-05-943872aa19907ed944dfe9f3f5a749bbde6a1095c0bb7de1fc595b3d45ac9c34-vimage-0-02-05-a5b608d26d1b4e436713e27f46d6c2abc01fe56bd85780257a4537fb7db1c6e9-v