20.2.2019. реализован је Актив “Свет игре…у свету игре- улоге васпитача у дечијој игри“. Реализатори Актива су стручни сарадник Тијана Боговац и васпитач Александра Петровић из вртића „Горица“.

На Активу је представљен истраживачки рад васпитача који је започет током пројекта Вртићи без граница 3, учесници су имали интерактивну улогу.

Путем евалуационих листа сазнали смо да су учесницима проширена сазнања из ове теме, и да их је  Актив подстакао на истраживање и промишљање из области дечија игра.