Дана 28.2. 2019. године у вртићу ,,Царић“ одржан је Актив васпитача припремног предшколског програма са темом: ,,Значај говорно језичких компетенција у грађењу квалитетних односа“.

Током радионичарског рада промишљали смо о подстицању различитих начина графичког и других начина симболичког репрезентовања стварањем прилика за њихову практичну употребу у игри као и развијањем свести о важности и корисности различитих функција језика. Аутори и реализатори радионице били су стручни сарадници: Јасмина Туфегџић – логопед, Славица Илић – педагог и Дејан Виденовић – психолог.