Пројекти

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предшколска установа Чукарица узима активно учешће у „GREELCO“: Green Learning Community пројекту, усмереном на питање унапређивања дигиталних компетенција практичара, „зелено“ образовање и упознавање система предшколског васпитања и образовања и пракси у осам партнерских земаља (Белгија, Чешка, Мађарска, Естонија, Словенија, Румунија, Македонија и Србија). У питању је Еразмус пројекат и стратешко партнерство које ће се реализовати током две године између 8 партнерских земаља. Пројекат за тим ПУ Чукарица подразумева учешће у обуци унапређивања дигиталних компетенција практичара; креирање видео материјала о предшколској установи; тестирање и давање повратних информација о функционисању онлајн платформе; гостовање и активно учешће у виртуелним студијским посетама; организовање виртуелне студијске посете; учешће у догађају међународне онлајн дисеминације; писање постова и чланака на ФБ страници, веб страници и билтену; објављивање информација о пројекту, његовим активностима и резултатима на Европској школској образовној платформи. Више информација о пројекту сазнајте и реализацију пројекта пратите на страни сајта установе намењеној пројектима.

Тим ПУ Чукарица чине:

Милош Зорица је васпитач – педагошки саветник и добитник Светосавске награде за 2019. годину. Поред рада у групи у вртићу Бајка, тренутно је ангажован је као тренер/ментор у процесу примене програмске концепције Година узлета и као аутор/реализатор неколико акредитованих обука ЦИП – Центра за интерактивну педагогију. Од 2012. године континуирано је укључен у велики број истраживачких – системских пројеката ПВО на националном нивоу. На међународном плану, поред Erasmus + пројекта Play, learn and grow together (као део тима ПУ Чукарица), учествује у Play ambassador иницијативи, пројектима, обукама и конференцијама ISSA network и раду Play, Learn and Teach Outdoors (PLaTO-Net). У сфери професионалног развоја и професионалног јавног деловања заступа отворен приступ, одрживи развој вртића/локалних заједница, промену постојећих образаца у култури и структури предшколских установа и професионализам у раду васпитача и других учесника ВО процеса.

Координатор је пројекта Erasmus + GREELCO: Green Learning Community у Пу Чукарица.

Тијана Боговац је мастер педагог са деценијским искуством рада у предшколској установи. Поседује интернационално мастер звање са студија у Норвешкој, Ирској, Малти и Шведској. Аутор је акредитованог семинара „Игре у природи и игре са ризицима“, који је настао на искустивима развијања програма у природи као најприроднијем контексту за развој и учење деце. Током своје досадашње каријере иновативну праксу развијала је у сарадњи са тимовима вртића у којима  ради као стручни сарадник. Члан је програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије и Програмског одбора Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ Србије.

Шапић Ивана

Завршила Вишу школу за образовање васпитача у Београду.  Запослена је у ПУ Чукарица од 2012. године.  Учествовала је на многим дечјим манифестацијама,  фестивалима, сајмовима, стручним конференцијама за васпитаче. Од 2015-2018. године ангажована као васпитач  у диверсификованим програмима. Укључена у научно истраживачки пројекат „Вртићи без граница 2” и „Вртићи без граница 3“ .  Аутор је и реализатор програма намењених деци и родитељима. Два публикована пројекта налазе се као примери добре праксе у књизи „Основе диверсификованих програма предшколског васпитања и образовања”. Заговорник је интегрисаног приступа у раду са децом .

АЛЕКСАНДАР ЦВЕЈИЋ, васпитач ПУ Чукарица

Од 2011. године запослен у ПУ Чукарица на месту васпитача предшколске деце у редовним вртићким групама. Своје музичко образовање и искуство користи у свакодневном раду са децом, оплемењујући тиме дечији боравак у вртићким групама. Такође, у свом раду са децом користи и аудио – визуелна, техничка и информатичка знања. Члан је Тима за међународну сарадњу Предшколске Установе Чукарица и један од реализатора и учесника КА1 пројекта у области образовања организованог од стране Темпус фондације, у оквиру Еразмус+ програма Европске Уније, где је са осталим члановима тима мобилности имао прилику да борави у шведском граду Гетеборгу и тамо стекне нова искуства и сазнања која данас користи у свом раду. Реализатор многих радова на стручним конференцијама за васпитаче и један од аутора радова постављених на дигиталној платформи „Пасош за учење“, развијеној од стране УНИЦЕФ-а и ЦИП-Центра за интерактивну педагогију, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Милијана Гајић је просветна саветница, мастер васпитач, са вишедеценијским искуством рада у ПУ Чукарица у Београду. Ентузијаста је, увек спремна да стиче и преноси професионална знања и искуства. Образовање и практично искуство у раду с најмађима фокусира на примену дигиталних технологија и унапређивање знања и вештина овој области, али њена страст су и радионице под отвореним небом кроз игре у природи и игре на отвореном. Као практичар, проводећи с децом време у игри у шуми, истражујући и екпериментишући с природним материјалима, стиче увид да деца најбоље уче у природи. Реализатор је акредитованог семинара „Игре у природи и игре са ризицима“, који је настао на искустивима развијања програма у природи као најприроднијем контексту за развој и учење деце. Верује да боравак у природи омогућава да се урођене особине личности детета дубље побуђују, што додатно покреће дете на акцију, истраживање, и доприноси холистичком развоју детета.

Милица Паликућин је васпитач запосленау ПУ Чукарица од 2010. године.Члан је Тима за Инклузију и Тима за Међународну сарадњу.Учествовала је на разним Манифестацијама, Фестивалима за децу и васпитаче и Стручним Сусретима за васпитаче.Ужива у раду са децом и играма напољу. Подстиче дечју машту и пратииницијативу деце. Из такве игре настао је и филм „Гусарске авантуре“ 2015.
године , а процес настанка филма представљен је колегама презентацијом „Од игре до филма“ 2016. године на Стручним сусретима и хоризонталним разменама. Израдила је своју верзију стоне друштвене игре „Кажи ми, покажи ми“ која може послужити као средство у раду на развоју говора, социо-емоционалном, когнитивном развоју, а којом је учествовала у конкурсу за дидактичко средство и користи је у непосредном раду. Радо стиче нова знања и примењује их у својој пракси.

Биљана Гајић, директор ПУ Чукарица 

Завршила Педагошку академију за образовање васпитача у Београду а затим дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама.Својим радом у ПУ Чукарица од 1986. године развија концепт унапређивања васпитно образовног рада, промовише значај раног развоја и квалитетног предшколског васпитања и образовања, отвара могућност сарадње, партнерства и умрежавања  са локалном заједницом и осталим институцијама које се баве предшколским васпитањем и образовањем с циљем проширивање понуда. Пружа подршку у стицању нових искустава, и креира подстицајне могућности децу, породице и запослене. Информише ширу друштвену заједницу о раду Установе и реализацији пројеката, учествује у афирмисању примера добре праксе  и неговању позитивне слике о раду у Установи кроз представљање на релевантним стручним сусретима, конференцијама и симпозијумима, као и на сајту Установе.

 

GREELCO-пројекaт 14.6.2023.

GREELCO пројекат 2 14.6.2023.

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

Дана 11. 09. 2023. године, у Културном центру Чукарица, одржана је седница Васпитно –
образовног већа ПУ Чукарица. Чланови Васпитно – образовног већа (медицинске сестре
васпитачи, васпитачи и стручни сарадници) том приликом су упознати са покретањем учешћа у
Erasmus+ пројекту „Let’s do it green“ у сарадњи са CREA Шпанија 2023 – 2024 о унапређивању
капацитета установе за одрживи развој и пројектима из екологије, као и о наредним корацима
који нас очекују током пројекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у јуну 2019.год.је  покренуло  процедуру доделе грантова за финансирање пројеката јединица локалне самоуправа, у склопу Пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“.https://ecec.mpn.gov.rs/?p=1188

Општина Чукарица се налазила међу првих 40 рангираних општина/градова, Тим ПУ Чукарица који је именовала директорка  Биљана Гајић а чине га стручни сарадници психолог и педагог, сардник социјални радник и васпитачи, је присуствовао обуци за израду предлога пројекта, коју су реализовале: Др Снежана Вуковић, самостални саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Сања Штрбац Мусмар, Грант координатор, Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Зденка Миливојевић, консултант Светске Банке. Током обуке  примере Повезаности у локалној заједници / Примери добре праксе излагала је директорка ПУ Чукарица Биљана Гајић.

Кроз заједничко промишљање креирали смо пројекат „Тата, мама играјте се са нама“, који ће бити реализован кроз два квалитетна кратка програма. Један под називом „Беби програм“  који је намењена деци узраста од 6-12 месеци, биће реализован  једанпут недељно у трајању од 1,5 сат по групи. Програм ће се организовати у малим групама, до 5 беба са родитељима.  Осим креативног и подстицајног програма који реализују медицинске сестре – васпитачи током трајања кратког програма припремљен је и програм обуке родитеља за масажу беба.Кроз масажу, подстиче се настајање односа, сигурности родитеља и детета, двосмерна комуникација, контакт очима, разумевање бебиних сигнала и друге добробити. Масажу изводе родитељи вођени упутствима инструктора, што доприноси јачању самопоуздања родитеља у бризи о детету. Учећи масажу беба, мајке и очеви добијају прилику да се равноправно ангажују у бризи о детету. Истовремено, то је и прилика да родитељи добију информације и одговоре на питања у вези са бригом о беби са медицинском сестром, педагогом, физиотерапеутом, педијатром и другим стручњацима.Програм креирају и реализују медицинска сестра васпитач и васпитач у сарадњи са инструктором за масажу беба и ментором, а по потреби се укључују и стручњаци различитих профила (педагог, психолог, социјални радник).

Други програм под називом Руке слике нижу, покретом плетемо причу , намењен деци од 1 до 6,5 година. У реализацију програма ће бити укључени родитељи, са посебном улогом очева у контакту са децом и сарадници из локалне заједнице. Пројекат ће се реализовати у најмање пет вртића на општини Чукарица наредне три године. Програмом истражујемо област ручног рада, покрета и креативног израза, са посебним фокусом на креирању прича. Програм ће се реализовати у форми тросатних радионица. Радионице ће бити међусобно повезане и кроз њих ће деца са васпитачем уз учешће родитеља креирати приче које ће бити приказане разноврним креативним формама.

Циљ програма је да се освести шта све деца знају, умеју и могу сами, да се развија самосталност и самопоуздање код деце, да изграде слику о себи као компетентном бићу, као и да се упознају са различитим начинима кроз које се могу креативно изразити (ликовно стваралаштво, покрет…). Циљ програма је и да оснажимо родитеље за квалитетно провођење времена са својом децом као и пружање подршке родитељским компетенцијама.Програм је осмишљен тако да поред 20 деце, родитеља и васпитача, желимо да укључимо и стручњаке из локалне заједнице у складу са потребама овог кратког програма а пратећи интересовања родитеља у складу са исказаним потребама за подршком у родитељским компетенцијама. Стручне теме приказаће у договореној форми стручњаци из локалне заједнице. Током трајања програма реализоваће се сегменти и у локалној заједници а започет је 5.11.2019.г. у вртићу Свети Сава у трајању од три месеца.

ТВ спот ”Прихватање” сниман jе у  вртићу „ Сањалица“ Предшколска Установа Чукарица. НОВЕМБАР 2019.

ЧЛАНОВИ ТИМА ПРОЈЕКТА „ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“

Александра Петровић, васпитач, координаторка.

Педагошку Академију за образовање васпитача у Београду  завршила  1992. Дошколовала се на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, 2013/14.  стекла  диплому специјалиста стуковни васпитач.

Учествовала у  пројектима „Вртићи без граница 2“- квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији 2016. и „ Вртићи без граница 3“ – подршка унапређењу система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу 2018.У оквиру пројекта креирала и реализовала кратке квалитетне програме за децу која нису у систему предшколског васпитања и образовања: „Вртић  у природи“ и „ Свет игре“. Члан Тима који је пружао подршку деци и породици у породици кроз кућне посете.  Била ангажована у пројекту „Школице живота – заједно за детињство“ Новак Ђоковић Фондације и ЦИП- Центара за интерактивну педагогију као ментор у месту Дероње, ПУ „Полетарац“ у Оџацима 2016/17.Реализатор семинара: „ Снага је у нама“  и „Подстицајно окружење у вртићу“ ЦИП- Центра за интерактивну педагогију,  и семинара „ Вртић као сигурна база: кућне посете као облик сарадње породице и вртића“ Центра за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“.Координатор Предшколске установе Чукарица у пројекту Инклузивно предшколско васпитање и образовање и члан сам Тима који  реализује пројекат Развој система раних интервенција заснованих на рутинама ( УНИЦЕФ и Фондација за отворено друштво).Oд 2017. примљена у базу стручњака Мреже организације деце Србије.

Катарина Ђурић, Стручни сарадник -психолог у ПУ „Чукарица“ у Београду.        

Рођена 1970.године  у Крагујевцу. Завршила Средњу медицинску школу (педијатријски смер) у Крагујевцу.Психологију студирала и дипломирала на Филозофском факултету у Београду.Прво радно место: стручни сарадник-психолог у Установи за децу „Нада Наумовић“ у Крагујевцу, од 1997. до 2004. године.Од 2004. године живи у Београду.  Запослена  у Предшколској установи „Чукарица“, у Београду, као стручни сарадник-психолог, од 2006. године.

Аутор програма „Наше јасле као место за опуштање-антистрес програм за деци и одрасле “ и „Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа“ акредитованих у Заводу за унапређивање образовања и васпитања.

Учествовала као аутор или реализатор у више различитих програма намењених повећању обухвата деце квалитетним предшколским васпитањем и образовањем, као што су: „Вртићи без граница“, „Хајде да растемо заједно“, „Вртић и школа за сву децу“ и др.Дугогодишњи члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије.Тренер и ментор за имплементацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања –Године узлета.Мајка двоје деце.

Тијана Боговац, стручни сарадник – педагог ПУ Чукарица

Мастер педагог, завршила интернационални мастер програм раног образовања и бриге (International master in Early childhood education and care) који је похађала током 2014-2016. године. Заинтересована за развијање иновативне, инклузивне праксе и диверсификацију програма. Посебно мотивисана за питање уважавања дечје перспективе у свакодневној пракси вртића. Тренутно у вртићима истражује теме: игре са ризицима, креативни покрет и плес и пројекти са децом. Члан је тима установе у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“ од 2016. године. Иницијатор је Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарица и координатор реализованог Еразмус + пројекта. Ментор је у пројекту „Тата, мама играјте се са нама“.

Милица Марковић, дипломирани  социјални радник – сарадник, ПУ Чукарица

Дипломирала на Факултету политичких наука, на смеру за социјални рад и социјалну политику. Поседује дугогодишње искуство у теренском раду и раду на случају са породицама/децом која су услед рата на просторима бивше Југославије остала без једног или оба родитеља, као и у раду са социјално угроженим и маргинализованим породицама са више деце, координира у неколико пројеката организованих са циљем пружања психо социјалне и материјалне подршке деци и породици у хуманитарној организацији „Наша Србија“. По преласку у систем предшколског васпитања и образовања, као персонални асистент, укључена је у директан рад са децом са тешкоћама у развоју и њиховим породицама. На место сарадника социјалног радника у ПУ Чукарица долази 2013. Осим пружања подршке деци и породици из области социјалнoг рада и социјалне заштите, бави се и прикупљањем података и мапирањем деце, породица и њихових потреба; учествује у планирању подршке за појединачну децу, саветодавним радом са родитељима и запосленима (самостално и у тиму сарадника) и сарадњом са свим релевантним институцијама и организацијама у локалној и широј друштвеној заједници.

Била је члан пројектног тима у националним пројектима „Вртићи без граница 2 и 3“ као и пројекта „Посетите нас“ – развој специјализованог програма за обухват деце из породица у ризику утемељен на кућним посетама. Тренутно је ангажована у два велика пројекта: „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“– који се уз подршку канцеларије Светске банке у Србији и Министарства просвете, науке и технолошког развоја реализује у 40 јединица локалних самоуправа – на Чукарици је то пројекат под називом „Тата, мама, играјте се са нама – програм подршке раном развоју деце и унапређивању родитељских компетенција кроз умрежавање у локалној заједнци” и у другом пројекту који се реализује под покровитељством УНИЦЕФ-а под нзивом: ,,Подршка услугама раних интервенција заснованих на рутинама”.

Мирјана Јеркић, мастер васпитач,  ПУ Чукарица

Завршила Педагошку академију за васпитаче у Београду, а затим дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду на смеру васпитач у предшколским установама, где је стекла и мастер звање. Професионалне компетенције је градила кроз континуирано стручно усавршавање похађајући семинаре и конференције.

У ПУ Чукарица ради од 1995.год. као васпитач и за то време је са децом учествовала на различитим манифестацијама и такмичењима. Члан је пројектног тима  „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“– који се реализује на Чукарици у оквиру пројекта „Тата, мама, играјте се са нама – програм подршке раном развоју деце и унапређивању родитељских компетенција кроз  умрежавање у локалној заједнци.

Биљана Гајић, директор ПУ Чукарица 

Завршила Педагошку академију за образовање васпитача у Београду а затим дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама.Својим радом у ПУ Чукарица од 1986. године развија концепт унапређивања васпитно образовног рада, промовише значај раног развоја и квалитетног предшколског васпитања и образовања, отвара могућност сарадње, партнерства и умрежавања  са локалном заједницом и осталим институцијама које се баве предшколским васпитањем и образовањем с циљем проширивање понуда. Пружа подршку у стицању нових искустава, и креира подстицајне могућности децу, породице и запослене. Информише ширу друштвену заједницу о раду Установе и реализацији Пројеката, учествује у афирмисању примера добре праксе  и неговању позитивне слике о раду у Установи кроз представљање на релевантним стручним сусретима, конференцијама и симпозијумима, као и на сајту Установе. Учествовала у  пројектима „Вртићи без граница 2“- квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији 2016. и „ Вртићи без граница 3“ – подршка унапређењу система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу 2018.

„Беби програм“  је намењен деци узраста од 6-12 месеци, реализује се  једанпут недељно у трајању од 1,5 сат по групи. Програм се организује  у малим групама, до 5 беба са родитељима.

masaza poster

У току децембра 2019.  јануара и фебруара 2020. вртић ,,Свети Сава“ домаћин је програму ,,Мама, тата, играјте се са нама“- Беби програм који се реализује у Предшколској Установи Чукарица Родитељи и бебе старе до годину дана имали су прилику да уче вештину масаже беба, по програму Међународне асоцијације за масажу беба, а затим да се укључе у радионице за подршку и стимулацију развоју и игри на раном узрасту. Захваљујемо се свим родитељима на поверењу, размени и заједничком учењу и радујемо се новим циклусима програма који ће се реализовати од марта 2020. године.“

Кратки програм „Плетемо приче“

У ПУ „Чукарица“ је у новембру месецу 2019. започео пројекат „Тата, мама, играјте се с нама“ у оквиру ког се, у вртићу „Свети Сава“, развијао кратки програм „Плетемо приче“.

Циљ овог програма био је да се освести шта све деца знају, умеју и могу сама, да се развија самосталност и самопоуздање код деце… Такође, циљ програма био је и да оснажимо родитеље за квалитетно провођење времена са својом децом, као и пружање подршке родитељским компетенцијама.

У оквиру програма, креиране су различите радионице на којима истражујемо области ручног рада, покрета, креативног израза са посебним фокусом на истраживање различитих ликовних техника. Такође, у сарадњи са стручним сарадницима ПУ „Чукарица“ ,Тијаном Боговац, педагогом, Катарином Ђурић, психологом, организоване су, у неколико наврата, радионице за родитеље, посвећене јачању родитељских компетенција.

Током програма, бавили смо се смишљањем и причањем прича, прављењем лутака за луткарско позориште, луткарским позориштем, сликањем, вајањем, осликавањем одеће, прављењем тканине, прављењем украса од теста, истраживањем различитих ликовних техника, грађењем односа, јачањем осећаја припадности…

Нашим радионицама присуствовали су, поред родитеља и деце, и ујаци, тетке, баке, браћа  и сестре који су дали посебан допринос грађењу пријатне и свакако, јединствене, атмосфере, а деца су на тај начин доживела вртићки простор као свој и полако га освајала.

Током радионица, деца су се међусобно зближила. Иако је у програму било и деце са других говорних подручја, споразумевали су се на деци својствен начин, научили су да деле, развијали емпатију, градили однос поверења и узајамног уважавања.   у једном тренутку, потпуно самостално и без присуства родитеља (јер су родитељи у другом простору имали радионицу коју је за њих, а у складу са њиховим интересовањима, организовала Ана Кешчец, спољни сарадник у пројекту и Мирјана Јеркић члан Пројектног тима) дошли у програм. Узимајући у обзир да никада нису били одвојени од својих најближих, родитељима је такво откриће пуно значило. Партнерски однос( родитељ- дете- васпитач) који смо градили, као и међусобно поверење, допринело је видљивој добробити за децу у процесу осамостаљивања, оснаживања и стицања самопоуздања.

За време трајања програма, родитељи са децом су се мимо радионица окупљали у парку и започели нека нова пријатељства, а на заједничкој групи и на наредним радионицама су показивали и слали фотографије једни другима како су нешто ново, научено на радионицама, наставили да праве, стварају и примењују код куће, тако да програм и даље живи и ван предвиђеног временског и просторног оквира. Тако да смо уз торту, балоне и обећање да ћемо се још дружити, исплели део наше заједничке приче и започињемо нови циклус ускоро!

15.6.2020. РТС 1 Јутарњи програм

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ које реализује ПУ Чукарица, започео је пројекат „Тата, мама, играјте се са нама“. На идеју васпитачице Александре Петровић, коориднатора пројекта, окупљен је  тим са циљем да у периоду епидемије настави свој рад на даљину са родитељима и децом која су била укључена у програме који су се реализовали у Установи. Креативни тим је створио мултимедијалну бајку у којој је свако дао свој допринос у периоду од 13.4.2020. до 31.5.2020.год. Александра Петровић је свој ликовни приказ желела да оживи, и заједно са васпитачицом Маријом Гвоздовић реализатором кратког програма „Руке слике нижу, покретом плетемо причу“, осмислила  бајку о нама коју је Марија преточила у видео запис, а затим је својим чаробним гласом дала крила нашој заједничкој креацији и васпитачица Мирјана Јеркић.

26.7.2020 год настао је видео који приказује „Додир од кога се расте“

„Масажа за бебе“

Вртић „Свети Сава и Горица“

У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, Предшколска установа Чукарица је креирала програм „Тата, мама играјте се са нама“.

Беби програм је намењен бебама у првој години живота и њиховим родитељима. Програм „Масажа за бебе“ реализовала је инструкторка масаже за бебе Невена Стрижак, психолог.Масажа за бебе подразумева низ покрета повезаних у рутину додира коју родитељ и беба изводе заједно. На часовима масаже мајке и очеви са својом бебом заједно истражују и уче ове покрете које могу практиковати у своме дому према својим потребама.

Благотворни ефекти масаже:

  • Масажа помаже општој релаксацији организма и снижава хормоне стреса унапређујући тако бебин ритам сна и расположења у стањима будности
  • Током масаже успоставља се контакт очима, разумевање и уважавање бебиних сигнала, развија се двосмерна комуникација
  • Стимулисано је цело бебино тело, подржана циркулација и метаболизам
  • Подстакнут је моторички развој и раст и развој свих мишићних група, координације и равнотеже
  • Редовном масажом олакшавају се чести проблеми грчева, мишићна напетост и болова због раста зубића.

Масажа прави место поверењу, учи нас да се слушамо, повежемо, опустимо и уживамо. Непроцењив је дијалог са бебом који траје цео живот.Учећи масажу беба, мајке и очеви добијају прилику да се равноправно ангажују у бризи о детету.

3.12.2020.Пред вама је онлајн обука  „Искуства у креирању кратких програма у ПУ Чукарица“, као вид хоризонталне размене у предшколској установи Чукарица, као део пројекта “Тата, мама, играјте се са нама”, програма подршке раном развоју деце и унапређивању родитељских компетенција кроз  умрежавање у локалној заједници у склопу ширег националног пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање”.

Обука се састоји из три дела: 1.Кратки програми, 2.Беби програм и 3. Упитник.

  1. део Кратки програми – https://www.youtube.com/watch?v=uzF0q87dKJE

2. део Беби програм – https://www.youtube.com/watch?v=eUjBWAGG6Sc

3. део Упитник https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp3Oezzji9JSgPEPqD0vz9R_G9G9dL76VMKG7UPcySAZSrQw/viewform?usp=sf_link

Препоручујемо да прво прочитате упитник како бисте могли да усмерите пажњу на питања из упитника, док пратите видео материјал.

Упитник је истовремено и евалуација хоризонталног усавршавања.

Када одгледате оба дела видео материјала, попуните упитник и проследите га, завршићете учешће у обуци и тиме остварити право на бодове хоризонталног стручног усавршавања (2 бода). Потврду ћете добити путем меила са кога сте упитник послали.

У оквиру упитника имате могућност да изнесете своја запажања, као и да поставите питање пројектном тиму. Очекујемо ваша питања и коментаре.

Хвала Вам на учешћу и повратним информацијама,

Тим пројекта „Тата, мама играјте се са нама“ ПУ Чукарица, Београд

https://www.cukarica.rs/vest/350622/projekat-tata-mama-igrajte-se-sa-nama.php?fbclid=IwAR3v5_gChrbtHGxf6zsjKVdbbyafhznd3GWKi4_PTmGn9id6VqZwFu68_uw

https://www.cukarica.rs/vest/350668/opremanje-prostora-u-vrticu-gorica-u-sremcici.php?fbclid=IwAR222__y1jAqNT-7bm6Myu-spOYtqSWBfckF5OriPaW-vAgQ08bvJVZ_zOQ

https://www.cukarica.rs/vest/350703/bebi-program-u-predskolskoj-ustanovi-cukarica.php

3.12.2020.Директорка ПУ Чукарица Биљана Гајић, је за Просветни преглед говорила о Пројекту „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ које реализује Министарство просвете науке и технолошког развоја уз помоћ кредита Светске банке који се спроводи у ПУ Чукарица уз сарадњу Општине Чукарица,Удружења стручних сарадника и сарадника, и осталих релевантних институција, као и о осталим актуелностима у ПУ Чукарица.

24.2.2021.год.

https://www.cukarica.rs/vest/351288/povecanje-obuhvata-dece-koja-nisu-u-sistemu-predskolskog-vaspitanja-i-obrazovanja-pu-cukarica.php

У оквиру пројекта „Тата, мама играјте се са нама“ обрадовали смо децу са Чукарице.

16.3.2021.Предшколска Установа Чукарица кроз пројекат је планирала поделу едукативних пакета за сву децу која су укључена у пројекат на различите начине. Пројекат „Тата, мама играјте се са нама“ до сада је реализован у четири вртића и обухватио је 112. деце која нису била у систаму ПВО од 0 до 5,5 година. До сада су подељена 72 едукативна пакета која су обрадовала нашу децу. Фотографије су нам проследили родитељи а ми делимо са вама срећу и радост у игри са играчкама које су добили као део едукативног пакета.

„За свако дете глас“

Пројект ЗА СВАКО ДЕТЕ ГЛАС,  коришћење технологије 21.века за промоцију комуникације, образовања и социјалне инклузије мале деце са сметњама у развоју и инвалидитету, је настао у сарадњи са Уницефом и партнером СОШО  „Милан Петровић“ из Новог Сада. Пројекат је намењен увођењу аугментативних и алтернативних комуникационих технологија за децу раног узраста са комплексним говорним и комуникационим сметњама започет је у јуну 2019.године.

Главни циљеви пројекта су : 1. оспособљавање стручњака у систему здраствене заштите и у предшколском и другим нивоима образовања, за стално унапређивање комуникатора и ширу , индивидуализовану, на доказима засновану, примену технологија у оквиру услуга и програма подршке детету и породици. 2. Обезбеђивање комуникационог помагала (си-борда) као облика подршке деци са комплексним говорним и комуникационим сметњама, како би се премостила фрустрираност у комуникацији, учењу и развој менталних функција, пре свега говора и комуникације уз потпуно слободан приступ софтеру за коришћење, како у техничком смислу, тако и у смислу дање доградње индивидуалних прилагођавања на нивоу појединачног корисника.

Пројекат је пре свега намењен деци узраста до 6 година и породицама, али ће његова примена бити културолошки и индивидуално сензитивна, што значи да ће одговарати пре свега на потребе детета за подршком у домену говора и комуникације, без узрасних ограничења.

Досадашње активности које су практичари прошли су 6 он лајн обука, затим 6 нивоа обуке у домену раних интервенција и асистивних технологија.

Примену пројекта у Предшколској Установи Чукарица и  први део обуке су прошли васпитач Весна Шћепановић и логопед Ана Хаџић, које ће у наредном периоду радити на практичној примени си борда и комуникатора у раду са децом.

АНА ХАЏИЋ,СТРУЧНИ САРАДНИК ЛОГОПЕД ПУ ЧУКАРИЦА

 

ВЕСНА ШЋЕПАНОВИЋ, ВАСПИТАЧ ПУ ЧУКАРИЦА

ПУ Чукарица је 1. Децембра 2017.г.почела са реализацијом Erasmus + пројекта мобилоности “ Play, learn and grow together“.

Пројекат ће се спроводити у сарадњи са Универзитетом у Гетеборгу у периоду од 1.12.2017. до 30.11.2018.г.
На првом састанку пројектног тима у проширеном саставу потврђено је  да су учесници мобилности Тијана Боговац (стручни сарадник, координатор тима), Славица Илић (стручни сарадник), Маријана Бранковић (васпитач), Милијана Гајић (васпитач), Милош Зорица (васпитач), Александар Цвејић (васпитач). Чланови пројектог тима су и Биљана Гајић, директорка установе, Горица Јацовић из службе рачуноводства и Јелена Јовановић Пауновић секретар установе.
Са представницима рачуноводста је договорена техничка реализација пројекта.
У оквиру пројектног тима договорена су задужења чланова као и динамика рада у наредном периоду.


Први Skype састанак пројектног тима наше установе са координаторком Универзитета у Гетеборгу је реализован 8.12.2017.године као део припремне фазе пројекта „Play, Learn and Grow together“.

Састанку су присуствовали учесници мобилности : Тијана Боговац, педагог, координаторка пројекта, Славица Илић, педагог, Маријана Бранковић, Милош Зорица и Александар Цвејић васпитачи ПУ Чукарица.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЧЛАНОВИ ТИМА ПРОЈЕКТА „PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER“

(Играјмо се, учимо и растимо заједно)

ТИЈАНА БОГОВАЦ, координаторка пројекта, ПУ Чукарица

Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду, смер педагогија, где је стекла и мастер звање. Завршила је интернационални мастер програм раног образовања и бриге (International master in Early childhood education and care) који је похађала током 2014-2016. године, где је имала прилику да се ближе упозна са предшколском праксом у 4 европске земље. Запослена у ПУ Чукарица од 2009. године на пословима стручног сарадника, педагога. Учествовала у бројним националним конференцијама са личним и радовима тимова предшколске установе Чукарица. Заинтересована за развијање иновативне, инклузивне праксе и диверсификацију програма. Посебно мотивисана за питање уважавања дечје перспективе у свакодневној пракси вртића. Тренутно у вртићима истражује теме: игре са ризицима, креативни покрет и плес и пројекти са децом. Члан је тима установе у оквиру пројекта „Вртићи без граница 3“ од 2016. године. Иницијатор је Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарица.

СЛАВИЦА ИЛИЋ, педагог, ПУ Чукарица

Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Београду, смер педагогија, где је уписала и магистарске студије на одсеку предшколска педагогија. Поседује двадесетогодишње искуство у систему васпитања и образовања на различитим позицијама. Од 2003. године запослена као стручни сарадник у ПУ Чукарица. Посвећена целоживотном учењу, развоју личних и професионалних компетенција. Настоји да добробит сваког детета буде императив свих планова и програма, а педагог партнер и подршка свима – деци, родитељима, сарадницима. Континуирано учествује у професионалном дијалогу, иницира, подржава и промовише добре тенденције и значај раног развоја. Допринос и подршку грађењу квалитета у предшколском васпитању и образовању, остварује кроз свакодневну праксу и учешће у многобројним међународним и националним стручним скуповима, конференцијама, програмима и реализацији пројеката међународног и националног карактера. Активни је члан етвининг образовне интернет платформе и ЕПАЛЕ портала.Члан је Управног одбора Педагошког друштва Србије, члан Иницијативног одбора и руководилац Секције предшколских педагога Педагошког друштва Србије.

МАРИЈАНА БРАНКОВИЋ, дипломирани васпитач, ПУ Чукарица

Завршила Вишу школу за образовање васпитача у Београду, а затим дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама. У ПУ Чукарица запослена од 2001. године. Сопствене професионалне компетенције је градила континуираним стручним усавршавањем, учешћем на националним и међународним конференцијама као део тима, као и кроз неформално образовање. Учествовала је са децом на различитим драмским фестивалима и манифестацијама. Члан је Тима за развојно планирање ПУ Чукарица од 2012. годинe, члан Управног одбора ПУ Чукарица од 2017. године. Маријана је такође члан Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарице. Заинтересована је за развијање иновативне и инклузивне праксе у предшколској установи. Истиче да јој је посебно поље интересовања развијање дечјег драмског израза.

МИЛОШ ЗОРИЦА, струковни васпитач – специјалиста, ПУ Чукарица

У ПУ Чукарица, од 2005. године ради посао васпитача деце предшколског узраста. Тренутно, у свом раду највећу пажњу поклања уважавању перспектива деце и одраслих, простору у којем боравe и игри (на отвореном). Поред ангажовања у ПУ Чукарица од 2012. године учествује у пројектима и активностима које имају за циљ унапређење система ПВО и рада Предшколских установа у Србији, као нпр. Вртићи без граница 1 и 2. Размену знања и искустава види као кључни облик унапређивања праксе васпитача и покретач промена у вртићима (и друштву уопште).

Заинтересован за истраживање иноватних пракса интернационално. Примењује најактуелнија сазнања у предшколском васпитању и образовању у свом свакодневном раду. Милош је укључен у актуелни пројекат Успостављања Мреже практичара МПНТР. Члан је Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарица.

МИЛИЈАНА ГАЈИЋ, мастер васпитач, ПУ Чукарица

Завршила Педагошку академију за образовање васпитача у Пули, и дипломирала са темом: „Компјутеризација предшколског одгоја“. Потом, дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама, где је стекла и мастер звање, и одбранила свој мастер рад са темом: „Мултимедијално учење енглеског језика на раном узрасту“.

У ПУ Чукарица ради од 1997. као васпитач где је дала значајан допринос у раду различитих тимова вртића. Учествовала је на многим такмичењима и манифестацијама, а посебна област истраживања је плес, драмски метод и социјалне игре. Континуирано похађа различите семинаре и стручне конференције.

Посебно поље инстересовања јој је међународна сарадња и размена  искустава и примера добре праксе у оквиру образовног интернет портала еTwinning. У оквиру платформе активна је у раду на међународним пројектима, on line семинарима и конференцијама. Добитник је више националних и међународних признања (National Quality Label, Pupils Quality Label i European Quality Label). Члан је Тима за међународну сарадњу Установе.

 АЛЕКСАНДАР ЦВЕЈИЋ, васпитач, ПУ Чукарица

Завршио Вишу школу за образовање васпитача у Шапцу. Од 2008. до 2009. године у ПУ Чукарица радио на месту васпитача ПП програма. Од 2011. године запослен у ПУ Чукарица на месту васпитача предшколске деце у редовним вртићким групама. Свира неколико инструмената. Основно музичко образовање стекао у музичкој школи “Јосип Славенски” у Шапцу, на одсеку за виолину. Касније музичко образовање наставио у области џез музике на инструменту електрична бас гитара. Иза себе има 20 година професионалног музичког искуства.Своје музичко искуство користи у свакодневном раду са децом оплемењујући дечији боравак у вртићким групама.  Представљао установу на дечијем музичком фестивалу “Цврчак” у Смедереву неколико пута. Такође, у свом раду са децом користи и аудио – техничка и информатичка знања. Осим поменутог, координатор је Тима за сарадњу са породицом у вртићу у ком ради. Такође, члан је Тима за међународну сарадњу Предшколске Установе Чукарица. У раду са децом користи пројектни приступ. Од ове године члан eTwinning портала, у константној потрази за новим знањима и искуством.

БИЉАНА ГАЈИЋ, директорка Предшколске Установе Чукарица

Завршила Педагошку академију за образовање васпитача у Београду а затим дипломирала на Учитељском факултету Универзитета у Београду, смер – васпитач у предшколским установама.Својим радом у ПУ Чукарица од 1986. године развија концепт унапређивања васпитно образовног рада, промовише значај раног развоја и квалитетног предшколског васпитања и образовања, отвара могућност сарадње, партнерства и умрежавања  са локалном заједницом и осталим институцијама које се баве предшколским васпитањем и образовањем с циљем проширивање понуда. Пружа подршку у стицању нових искустава, и креира подстицајне могућности децу, породице и запослене. Информише ширу друштвену заједницу о раду Установе, учествује у афирмисању примера добре праксе  и неговању позитивне слике о раду у Установи кроз представљање на релевантним стручним сусретима, конференцијама и симпозијумима, као и на сајту Установе

ГОРИЦА ЈАЋОВИЋ,економиста  у Предшколској Установи Чукарица 

Дипломирала  на Економском факултету у Београду 1990.године, лиценцу за овлашћеног рачуновођу поседује од 2001. године а звање овлашћени интерни ревизор у јавном сектору стекла  2014.године. У току свог радног века, обављала је послове у спољно-трговинским предузећима и пословним банкама, а од 2011. године је члан успешног колектива ПУ Чукарице и обавља економско-финансијске послове у оквиру службе рачуноводства. Задовољство јој је што, у свом делокругу послова, учествује у реализацији програма Еразмус+ , кроз припрему документације и посебно финансијских трансакција у циљу реализације мобилности тима „Play, lear and grow together“

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чланови Тима за међународну сарадњу ПУ Чукарица су 9.3.2018.г. отпутовали  у Шведску, чиме је пројекат мобилности“ Play, learn and grow together“, ушао у другу фазу када  ће на Универзитету у Гетеборгу унапредити знања, разумевање, вештине у односу на игру и учење.

Дана 17.октобра 2018. год. је одржана радионица на тему „Родна једнакост у вртићу“ у вртићу „Дечји клуб“.  Радионица представља део активности пројектног тима ПУ Чукарица у фази примене и дисеминације Ерасмус+ пројекта „Играмо се, учимо и растемо заједно“. Сама радионица се састојала из три дела: промишљање како простор вртића утиче на родну једнакост, презентације о савременим теоријама и истраживањима на ову тему и дела у коме су учесници дискутовали и промишљали на задате проблем – ситуације које су примери из свакодневног живота вртића и креирали алтернативне сценарије којима се подстиче родна једнакост. Циљ радионице је развијање свести учесника о родној равноправности и рефлексија сопствене праксе. Радионицу је реализовала чланица тима мобилности Маријана Бранковић

30.102018.год. у организацији Фондације Темпус и Еrasmus+, одржан је „НАЦИОНАЛНИ ЕРАЗМУС+ ИНФОРМАТИВНИ ДАН“ на ком су у пленарном делу чланови Тима ПУ Чукарица имали излагање примера добре праксе у Републици Србији. О овом важном догађају извештавао је РТС, и детаље можете погледати овде

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3306128/srbija-punopravni-clan-erazmus-plusa-vise-sredstava-za-fakultete.html

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FH5aj03rz_yw%3Ffbclid%3DIwAR3lxbsrwyXa5DcOxed0U7x8njjppMDPU76yAnyiPBZtlWFEOr7-uXyObCQ&h=AT2seUOwqGpRjppP2THioKMElhNN_tgB5tXmR2f9FSFDGFhPywpxNdJwfwnoI1sl5F8TDXsWCxU8aI_YL07Ymnu1nY8ui3O7bCv1TwEWwzKul4VxXZpJAorUXdm3pGG3Wx9GlddJVeLbrvqKuaaHLYFdG0e2ZLRWHHsnsNkBZ5flcTzsFnrnwYTfBFklN92Z_jkjruBx7z_4_RYxrkWUIR9dVSXbE_FrZNIULv6JQvtKIUgjhehv-kgDNygAwIHzGG_OdYpITwLcBnwftQAX8xLcbLVnF5AcIAFPAZ5goE1OOQawuk1nB-Kcpt-InuffR-vz_-n4xNLo5EeVK8bysHP3WvTQDzTuf1ZMWg5wBL-IggR7YWIH2L7O0UBCipaiyENscLgnzQPmU8tmcNQ5Ap6X6tT9rAPmeo3df4eL-seF-jF5S4HSmizZ9RDxx6QEoy2AQ4YRCo8TZhRhE_VDSKQY7ezW

24.октобра 2018. реализованa је трећа од планираних четири радионице у оквиру пројекта “Играмо се, учимо и растемо заједно”. Реализатор је васпитачица Милијана Гајић и деца Старије 1 групе- и том приликом су приказали како се играју и уче уз примену дигиталних технологија .

Дана 31.10.2018. у вртићу „Бајка“ одржана је радионица на тему „“Игре напољу (Outdoors) и математика”. Радионица представља део активности мобилног тима ПУ Чукарица у фази примене и дисеминације Ерасмус+ пројекта „Играмо се, учимо и растемо заједно“. Деца учесници и реализатори су имали прилике да се забаве, играју, уче и размењују идеје у изазовном дворишту вртића Бајка, али и да се упознају са савременим приступима математици са децом.

Фацилитатор радионице био је васпитач Милош Зорица.

Радионица за васпитаче са темом „Игра и учење“ као део пројекта „Играмо се, учимо и растемо заједно“ реализована је у вртићу Царић 22.11.2018. године. Радионицу је реализовала координаторка пројекта Тијана Боговац, педагог.

На дванаестим стручним сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, који су одржани од 1. до 4.11.2018.године, у Врњачкој бањи, приказана је презентација „Приказ Еразмус + пројекта Играмо се, учимо и растемо заједно“. Презентацију су одржале педагози Тијана Боговац и Славица Илић.

На основу члана 126. став 4 тачка 14) Закона о основама система образовања и васпитања и Статута Предшколске Установе Чукарица, одржана је II седница Васпитно – образовног већа, дана 27. 11. 2018. године (уторак) у 17.30 чaсoвa, на којој су чланови Тима приказали реализацију Еразмус + пројекта „Играјмо се учимо и растимо заједно“.