Упис деце

Упис деце

ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ УПИСАНЕ ДЕЦЕ 2021/22.ГОД.

CARIĆ PRIPREMNI CELODNEVNI

CARIĆ JASLE

BUBAMARA VRTIĆ

BAJKA JASLE

CARIĆ VRTIĆ

CVRČAK JASLE

CVRČAK PRIPREMNI CELODNEVNI

CVRČAK VRTIĆ

DECJI KLUB PRIPREMNI CELODNEVNI

DEČJI GAJ JASLE

DEČJI GAJ PRIPREMNI CELODNEVNI

DEČJI GAJ VRTIĆ

DEČJI KLUB VRTIĆ

DUGA VRTIĆ

ĐURĐEVAK JASLE

ĐURĐEVAK VRTIĆ

GORICA JASLE

GORICA VRTIĆ

KOŠUTA JASLE

KOŠUTA VRTIĆ

MAŠTALICA JASLE

MAŠTALICA PRIPREMNI CELODNEVNI

MAŠTALICA VRTIĆ

NEVEN JASLE

NEVEN VRTIĆ

PLAVA PTICA JASLE

PLAVA PTICA VRTIĆ

PLAVI ČUPERAK

RADOSNO DETINJSTVO JASLE

RADOSNO DETINJSTVO PRIPREMNI CELODNEVNI

RADOSNO DETINJSTVO VRTIĆ

RODA PRIPREMNI CELODNEVNI

RODA VRTIĆ

SANJALICA JASLE

SANJALICA PRIPREMNI CELODNEVNI

SANJALICA VRTIĆ

SUNCE JASLE

SUNCE VRTIĆ

SVETI SAVA JASLE

SVETI SAVA PRIPREMNI CELODNEVNI

SVETI SAVA VRTIĆ

VESELJKO JASLE

VESELJKO VRTIC

ŽIRIĆ VRTIĆ

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ, 

Конкурс за упис деце у предшколске установе за радну 2021/2022. годину ће због великог интересовања родитеља и преоптерећености портала еУправе бити спроведен до 17. маја у 15.30 часова.

ЗАХТЕВИ ЗА УПИС СЕ ПОДНОСЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

https://euprava.gov.rs/vrtic

 

 

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 064/84 29 316 ,Председница Уписне комисије ПУ Чукарица, Ивана Протић

ИЛИ ПОСТАВИТИ ПИТАЊЕ НА  e mail АДРЕСУ komisijaupisna@gmail.com

ЗДРАВСТВЕНА ПРИПРЕМА ДЕТЕТА ЗА УПИС У ВРТИЋ (1)

1. ДИНАМИКА КОНКУРСА 2021

2. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

3. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

4. ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ

5.ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 20212022.год

6. ВРТИЋИ У КОЈИМА ИМА СЛОБОДНИХ КАПАЦИТЕТА 2021-22

7. ОБЛИЦИ РАДА У ПУ ЧУКАРИЦА

8. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 4 САТА

9. ОДБИЈЕНИЦЕ

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у ПУ

ПЛАЋАЊЕ УСЛУГА ВРТИЋА

Месечна цена коришћења услуга вртића од децембра 2020.год. износи:

  1. целодневни боравак детета у јаслама ( до 3 године ) и вртићу (преко 3 године )………5.603,00 динара 
  2. целодневни боравак детета у припремном предшколском програму…………………….... 3.623,00 динара 

 

Четворочасовни припремни предшколски програм се не плаћа.

Доласци детета у вртић подразумевају плаћање 100% цене , а недоласци  плаћање 50% цене.

Регресирање услуге вртића 100%:

  • За треће и свако наредно дете у породици;
  • За дете без родитељског старања у старатељској породици;
  • За дете без родитељског старања у хранитељској породици;
  • За дете са сметњама у развоју и дете са инвалидитетом;
  • За дете које борави у сигурној кући и
  • За дете корисника права на новчану социјалну помоћ.

Бесплатно коришћење услуга вртића се не подразумева нити остварује аутоматски, већ је потребно поднети ЗАХТЕВ, који можете преузети овде Захтев 100%регрес+Изјава_од октобар 2018.

Ближе информације у вези са бесплатним коришћењем услуга вртића можете добити у Служби аналитике сваког радног дана од 7.30 – 15.30 часова или на телефон 011/3058-717 локал 110, 011/6306-586 или електронски puc.analitika@pucvila.rs

Регресирање услуге вртића 50%

  • За дете из материјално угрожене породице са оствареним правом на дечји додатак.

Потребно поднети ЗАХТЕВ, који можете преузети овде Захтев 50%регрес+Изјава_од октобар 2018

Приликом првог уписа детета у вртић, уз Захтев се подноси и тражена документација. Надлежни орган на основу приложеног, издаје Решење које важи 12 месеци од дана подношења Захтева.

Пре истека 12 месеци ( рок важења Решења ) У ОБАВЕЗИ СТЕ ДА обновите Захтев за следећих 12 месеци.

Ближе информације о бесплатном  коришћењу услуга вртића можете добити у Служби аналитике, сваког радног дана од 7,30 – 15,30 часова на телефон 3058-717 ( лок. 110 ) и 6307-337, или електронски  puc.analitika@pucvila.rs .

ZAHTEV za naknadu troзахтев за регресирање