На XXVII стручним сусретима медицинских сестара предшколских установа Србије, одржаним у Врњачкој Бањи од 14.до 16.јуна 2024.године,Предшколску Установу Чукарица представљале су сестре на превентивној и здравственој заштити, Јелена Перашевић и Милица Златановић радом у области примене холистичког приступа у пракси из перспективе медицинске сестре, и Александра Срећо, Мирјана Садику, медицинска сестра на превентивној здравственој заштити и медицинска сестра – васпитач радом „Љубав, игра и нега пре свега“ – пример развијања теме пројекта базираних на садржају „Здрав Вртић“ уз ућешће на пројекту „Растемо заједно“ уз сарадњу медицинске сестре васпитача