Од 8.6.-11.06.2023. године су на Тари одржани XXVI стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије на тему ,,Игра – Основ развијања и испољавања свих димензија добробити детета“. Циљ скупа је јачање компетенција учесника скупа као рефлексивних практичара у подржавању игре као кључне подршке учењу , добробити деце и унапређивање професионалних компетенција кроз критичко преиспитавње.

Другог дана сусрета успешном презентацијом у оквиру дискусионих група на тему  ,,Видљивост игре у реалном програму“, уводни део презентације са темом ,,Како користимо пример властите праксе за креирање прилике за учење“ презентовала је стручни сарадник – дипл. психолог,Катарина Ђурић, ПУ Чукарица, Београд, која је први дан сусрета добила Захвалницу за подршку радуУдружења.

У наставку теме  видели смо три  примера добре праксе, игре из заједничког пројекта ,,Најлепши поклон за мене је игра“ које су презентовале медицинске сестре – васпитачи из вртића ,,Радосно детињство“ Марија Алексић,Драгана Вранеш и Јелена Јовановић. Презентацији су присустовале проф. др. Живка Крњаја  и др.Невена Митранић са катедре за педагогију и андрагогију.

Примери радова и предавања, пре свега проф. др. Живке Крњаје подстичу продубљено разумевање, како развијати реалан програм у јаслама у складу са Основама програма.