XXII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА – одржани су у Крагујевацу од 30.маја до 2.јуна 2019. Предшколску установу Чукрица на овом скупу представљале су:
1.Ана Ћирић, Мирјана Маринковић, медицинске сестре васпитачице и Миљана Пријић, психолог из јаслица „Радосно детињство“ , које су приказале рад под називом: „Наш центар за рани развој“
2. Бојана Аничић, Марија Стојановић, медицинске сестре васпитачице и Катарина Ђурић из јаслица „Весељко“,које су приказале рад „Необично-обичне активности у сарадњи са децом и породицом“ и
3. Гордана Ђорђевић, Данијела Ђорђевић, Јована Лапчевић из јаслица „Свети Сава“ су свој рад, под називом: „Приметите ме како растем-градимо слику детета о себи“ представиле у пленарном делу скупа“.
Катарина Ђурић, психолог реализовала је радионицу за учеснике скупа, под називом „Научена беспомоћност као препрека у развоју и начини превазилажења“