Дана 28.11.2015 на 21-Јесењим стручним сусретима „Васпитачи – васпитачима “ на Тари, Предшколску Установу  Чукарица представљао је вртић  „Плава птица“.

Тема рада је ,,Од игре до филма“, и приказује примере добре праксе у којем је представљен интегративни цикличан процес васпитно образовног  рада у којем посебно значење имају потребе и интересовања деце.

Аутори рада: Јелена Стојшић Раосављев – васпитач, Милица Паликућин – васпитач и Јасмина Косановић – сарадник.