На XII јесењим стручним сусретима медицинских сестара Србије, Предшколску Установу Чукарица представљале су медицинска сестра васпитач Наташа Мачинковић из вртића „Горица“ и стручна сарадница логопед Ана Хаџић, са радом „Игре у функцији развоја визуелне перцепције деце јасленог узраста“. Радионицу за учеснике скупа под називом „“Комуникација-препреке и могућности“, реализовала је Катарина Ђурић, стручни сарадник психолог.