XI Стручна конференција под називом “Јачање капацитета медицинских сестара за препознавање и рану интервенцију код деце са потешкоћама у развоју“ одржана је у Вршцу од 15.11.-17.11.2019. године у организацији Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије.

Предшколска установа „Чукарица“ се на наведеним стручним сусретима медицинских сестара у области ПЗЗ представила са три рада:

„Градимо добро данас за боље сутра“ у реализацији медицинских сестара за ПЗЗ Јелене Перашевић, Живославе Живановић и Гордане Томић (радом је приказан значај унапређивања капацитета медицинских сестара и васпитача у ПУ за подршку раном развоју деце у раном узрасту, а као основни резултат подизање нивоа свести и капацитета код родитеља деце у раном узрасту за рану стимулацију свих аспеката развоја детета).

„Значај превенције код појаве шуге у ПУ гледано из угла медицинске сестре, сарадника на пословима неге и превентивно здравстевне заштите“ реализатрори медицинске сестре за ПЗЗ Маја Бобић, Марија Штрбац и Драгица Михаиловић(радом је приказан  годишњи извештај о заразним обољењима у републици Србији, као и резултати истраживања о учесталости шуге у предшкослкој установи са акцентом на мере превенције. Представљене су радионице са активним учешћем деце као и превентивни постер на коме су приказани кораци у сузбијању шуге гледано из угла медицинске сестре за ПЗЗ као и из угла детета).

„Улога и значај медицинске сестре на превентиви у развијању диверсификованих програма“ реализатори су медицинска сестра за ПЗЗ Живослава Живановић и Александра Петровић, руководилац вртића, васпитач (радоом је приказан значај улоге медицинске сестре за ПЗЗ као члана тима у пројектима који су усмерени на развијање кваклитетних кратких програма којима смо повећаки обухват деце која нису у систему).

На стручним сусретима присуствовали смо бројним преедавањима која омагућавају стицање нових сазнања у дому здравствене заштите децем а у складу са савременим медицинским доктринам ( „Значај омега три масних киселина и витамина Д у развоју деце“, „Нутритивна помоћ у смањењу ризика за настанак метаболичких поремећаја код деце предшколског узраста“, „Могућност лечења астме сходно фенотиповима , бронхијална астма код деце“, „Хигијенски услови прописани за рад у ПУ“, „Превенција рака штитне жлезде“, „Безбедно детињство у вртићу“…и друга предавања која истичу значај континуираног стручна усавршавања медицинских сестара и тимског рада у обезбеђивању континуиране здравстевне заштите деце).