21 јул 2017
21 јула, 2017

ВРТИЋИ БЕЗ ГРАНИЦА 3

 

Почетком 2017. године покренут је пројекат Вртићи без граница 3- подршка унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу, који се реализује у Београду и Зрењанину.

Пројекат партнерски реализују Министарство просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ, и ЦИП – центар за интерактивну педагогију. Циљ ове фазе пројекта је да се у урбаним срединама, у којима је интересовање породица за укључивање деце у предшколско васпитање и образовање велико, а капацитети предшколских установа ограничени, истраже реални модалитети већег обухвата деце квалитетним краћим програмима и самим тим могућности проширења програмске понуде предшколских установа, као одговор на специфичне потребе деце и породица у урбаним срединама.

У Предшколској Установи Чукарица, активности предвиђене пројектом Вртићи без граница 3 су бесплатне, реализује их  тим васпитача и сарадника на следећим  локацијама : Рушањ, Сремчица, Железник, Остружница и Баново брдо.