Дана 7.11. и 8.11. у вртићу „Радосно детињство“ реализован је програм стручног усавршавања „ Вртић као сигурна база- имликације развоја у породицама у ризику за рад у предшколским установама“.  Семинару су присуствовали васпитачи, стручни сарадници као и сарадници. Циљ семинара је био упознавања са одредницима које су то породице са ризиком и повећање сензитивности васпитача у раду са децом из таквих породица.  Током првог дана  васпитачи су могли да се упознају са основним карактеристикама развоја деце у ризичним породица, затим који су то ризици за развој ове деце, како препознати децу из ризичних породица.  Другог дана семинара углавном смо се бавили конкретним радом са децом из ризичних породица кроз практичне примере из рада реализатора, који се огледао у опажању квалитета бриге о деци, повећању сензитивности самих васпитача, чиниоцима који могу умањити ту сензитивност и начинима како их превазићи.  Закључак  је да добре околности које вртић ствара и сензитивног васпитача доводе до сигурнијег детета како из ризичних тако и из свих осталих породица.

12207966_1070482992963831_1052919337_n 12212215_1070482876297176_2005649057_n12226903_1070483246297139_1341607628_n12231618_1070483416297122_1131294876_n12232984_1070483029630494_1855809907_n 12242206_1070483386297125_607958427_n