05 дец 2022
5 децембра, 2022

ВРТИЋ ЦВРЧАК

У вртићу Цврчак урађено је текуће одржавање дворишта које подразумева бетонирање дотрајалог

платоа 171m², израда новог дела тартан подлоге 52m², на којој деца могу безбедно да се играју,

урађен је пешчаник.Постављене су клупе, клацкалице и њихалице, распланиран терен и посејана је трава.