У оквиру Предшколске онлајн заједнице учења, који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, видео обуци „Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група“, допринос из ПУ Чукарица су дале:

Биљана Гајић, директор

Александра Петровић, васпитач руководилац вртића „ Горица“

Живослава Живановић, медицинска сесстра за превентивно здравствену заштиту  вртића „ Горица“ и

Милица Марковић, социјална радница