06 јул 2021
6 јула, 2021

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА!

Предшколске установе су добиле Обавештење од Школске Управе Београд, да је на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ сачинио је стручно мишљење – препоруке.

1. Употреба заштитних маски за запослене, током рада у групи, није неопходна уколико су вакцинисани са обе дозе вакцине, а од друге дозе је прошло најмање 14 дана и/или су у претходних 6 месеци прележали COVID-19. Запослени треба да избегавају, колико је то 

могуће, активности које укључују боравак више васпитача/запослених из различитих група истовремено у затвореном простору. Уколико је то неопходно (састанци, обуке и сл.), саветујемо да се током трајања таквих активности носе заштитне маске, да се одржава дистанца и врши проветравање просторија.

Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у предшколским установама за које није познат вакцинални стутус је обавезна током боравка у затвореном простору. Употреба заштитних маски на отвореном простору за сада није неопходна, уз одржавање физичке дистанце.

2. Дезинфекција руку је обавезна мера приликом пријема детета у вртић. Приликом пријема деце у вртић обавезно је узети податке од родитеља/старатеља о здравственом стању детета и урадити инспекцију у складу са интерним прописима који регулишу поступак тријаже. Мерење температуре бесконтактним термометром саветујемо као допунску меру код све деце јер представља објективни показатељ промене здравственог стања уколико се правилно врши. Међутим, мерење температуре не треба да буде једини критеријум за пријем детета у групу. Истовремено, мерење температуре бесконтактним термометром не изискује посебну обуку или време за извођење. 

3. Спајање група се може радити у летњем периоду, с обзиром на смањени број деце, а и особља. Треба водити рачуна да се групе не мењају често како би се могла пратити епидемиолошка ситуација, као и да групе не буду превелике за простор у коме се обављају активности. Потребно је састав група утврдити за одређени период, а не према потреби, посебно не на дневном нивоу. 

4. Ризик од преношења инфекције преко дидактичког материјала (папир, картон, Пластелин, глина, текстил, боје итд) код васпитних група је прихватљиво низак, имајући у виду низак интензитет трансмисије вируса у популацији. Пластичне, дрвене и металне играчке такође не представљају висок ризик, уколико је могуће извршити дезинфекцију након употребе прањем топлом водом и детерцентом, пребрисавањем алкоxолом или потапањем у одговарајуће дезинфекционо средство. Играчке које се не могу опрати или пребрисати не треба користити. 

Прим. др Данијела Симић Др сц. мед Драгана Јовић Др Драгана Плавша Доц. др Марија Милић Др Владан Шапоњић 

В. Д. ДИРЕКТОР-а Доц. др Верица Јовановић

Предшколска Установа Чукарица је и даље у обавези да континуирано прати уредбе Владе Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и остварује континуирану комуникацију и сарадњу са надлежном јединицом локалне самоуправе и кризним штабом, здравственим установама (институтима/заводима за јавно здравље, домовима здравља) и другим релевантним службама на нивоу локалне заједнице, као и са надлежним инспекцијским службама и школском управом.

ДИРЕКТОР ПУ ЧУКАРИЦА  БИЉАНА ГАЈИЋ