15 сеп 2017
15 септембра, 2017

ВАСПИТНО ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ

На основу члана 62.став3 тачка 12) Закона о основама система образовања и васпитања и Статута Предшколске Установе Чукарица,12.9.2017.год у 17.30 часова је  одржана  I седница Васпитно образовног већа на којој је присуствовало 391 васпитача, медицинских сестара васпитача истручних сарадника.

Седницу је сазвала и отворила директорка ПУ Чукарица, Биљана Гајић са следећим дневним редом:

Разматрање васпитно-образовног рада из Извештаја о раду ПУ Чукарица за радну 2016/2017. годину

Разматрање васпитно-образовног рада из Годишњег плана рада ПУ Чукарица за радну 2017/2018. годину

Извештај о раду директора

Одабир радних листова и часописа за радну 2017/2018. годину

Упознавање са записницима просветних инспектора VII-06 Број: 614-948/2017, VII-06 Број: 614-423/2017. и 538/2017,VII-06 Број: 614-852/2017, VII-06 Број: 614-335/2017, VII-06 Број: 614-1558/2016. и VII-06 Број: 614-284/2017, VII-06 Број: 614-1713/2016