Балакански савез удружења васпитача/удруге одгајатеља  (БАПТА) је организовао III Стручну конференцију међународног карактера „Инклузија у предшколстуву – стање, проблеми и потребе“ 12. септембра на Цетињу.

Радови из земаља учесница ( Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе и Македоније) су приказани у овиру три сесије (21 рад).Предшколска установа Чукарица се представила радом „Инклузија као креативни процес“ у оквиру сесије „Стање, проблеми и потребе у области бриге о даровитој деци у систему образовања“. Аутори овог рада су Маријана Бранковић и Мирјана Јеркић и он  представља пример добре праксе у којој се акценат ставља на креативно осмишљавање свих сегмената рада тима вртића.

DSC_1416

DSC_1404

DSC_1406

DSC_1414

DSC_1409