Стручни скуп београдских библиотекара са темом „Општинска библиотека и локална средина (заједнички пројекти и специјализовани библиотечки сервиси), одржао се у Обреновцу, у просторијам библиотеке „Влада Аксентиевић“, у четвртак, 21.12.2017. са почетком у 09.00 часова.
На скупу су учествали представници свих општинских јавних библиотека на територији града Београда, а сарадњу Библиотеке “Лаза Костић” Чукарица и Предшколске установе Чукарица су представили Владан Николић, библиотекар, и Јована Ивков, васпитач.
Подршку излагачима је дала и директорка ПУЧукарица, Биљана Гајић, као и Валентина Живојиновић, Маријана Фијатовић, Ивана Митровић,Невена Стрижак, и Драгана Коруга, сарадница из Центра за интерактивну педагогију.