На тринаестим стручним сусретима стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, у Врњачкој Бањи, од 31.10. до 03. 11. 2019., под називом „ВРТИЋ КАО МЕСТО ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА – развијањe рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића“ из наше установе приказана су четири рада и реализована једна радионица:

  1. „Креативни покрет и плес као основ покретања рефлексивности практичара“ реализовале су Тијана Боговац, педагог и Јелица Гагић, психолог;
  2. „Ледени брег” – улога тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у процесу мењања културе и структуре вртића“ реализовале су психолози Катарина Ђурић и Миљана Пријић;
  3. „Музиком до промене културе и структуре вртића применом Ел Система методологије“ реализовала је Милица Марковић, социјални радник;
  4. „Модерни начини грађења односа са породицом“ реализовале су Светлана Лакушић и Милица Марковић, социјални радници;
  5. Радионица “Концепт слике о детету као основ уважавања дечјих компетенција”. су реализовале Тијана Боговац, педагог, Миљана Пријић, психолог и Ана Хаџић, логопед .По

Поред тога наше стручне сараднице и сараднице биле су активни учесници у Програмског одбору (Катарина Ђурић и Тијана Боговац), као модератори (Тијана Боговац и Милица Марковић) и у Организационом одбору ( Катарина Ђурић и Милица Марковић). На Скупштини удружења Милица Марковић је изабрана за председника Центра Београд, а Катарина Ђурић за Надзорни одбор.