На Трећој хоризонталној размени Предшколске установе Чукарица под називом „Дан за размену идеја“ 13.10.2018.,приказан је рад Тима за заштиту деце кроз постер презентације на тему „Превенција насиља у вртићума ПУ Чукарица“

Превентивне активности током 2018/19 усмерене су пре свега на

– јачање свести о одговорности свих актера (вртића, породице, локалне заједнице) за заштиту деце ода насиља, злостављања и занемаривања

– видљивост Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

– осмишљавање, примену и евалуација превентивних активности у раду са децом и родитељима

Општи циљеви и задаци тима су:

1.Допринети стварању услова у којима ће се деца несметано развијати и осећати сигурно и заштићено.

2.Обезбедити примену Посебног протокола и креирати атмосферу у установи у којој се:

 • учи, развија и негује култура понашања и уважавање личности;
 • поштују права детета;
 • не толерише и не ћути о насиљу;
 • развија одговорност свих за заштиту деце од насиља.

TИМ НА НИВОУ УСТАНОВЕ

 1. Израђује Програм заштите деце од насиља
 2. Предлаже, планира и покреће превентивне програме који су намењени деци и одраслима у установи
 3. Развија процедуре за интервенције у случају насиља у установи
 4. Повезује установу са другим релевантним установама
 5. Планира, реализује и прати професионални развој запослених у области заштите деце од насиља.

ТИМ НА НИВОУ ВРТИЋА

1.Учествује у евалуацији и предлаже Програм заштите деце од насиља

 1. Израђује, реализује и прати План акција превентивних активности на нивоу вртића

3.Интервенише у ситуацијама насиља (прекидање насиља, смиривање ситуације, консултације…)

 1. Израђује план заштите за дете/децу
 2. Учествује у реализацији и праћењу предузетих мера и води евиденцију о томе.
 3. Доноси и промовише, у сарадњи са децом , родитељима и свим запосленима

правила понашања у групи и у вртићу.

СВИ ЗАПОСЛЕНИ УЧЕСТВУЈУ У ПЛАНИРАЊУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА.