07 нов 2018
7 новембра, 2018

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ПУ ЧУКАРИЦА

  1. октобра 2018. у 13.00h у вртићу Царић реализован је -Актив Тима за самовредновање: „Огледало у процесу – консултације са тимовима за самовредновање на нивоу вртића. Актив су реализовали Татјана Стојков – педагог, Дејан Виденовић – психолог и Јасмина Туфегџић – логопед.

Поред Дрвета живота уведена је SWOT анализа у рад тимова, која омогућава бољу прегледност и лакше сагледавање снага и слабости у области васпитно образовног рада, као и изазова у будућем раду. Рад у малим групама омогућио је анализу и осврт на властиту праксу. Током излагања сваке групе укључивали су се сви учесници и пружали своја виђења. Током рада преовладавала је стручна и подстицајна атмосфера.