На Стручној конференцији за васпитаче која је одржана од 20. до 23.4.2017.године у Кладову, Предшколска Установа Чукарица су представила с следећим темама:

 

Вртић као подршка деци и породици током транзиционих периода од јаслица до школе, je рад који су приказале:  Катарина Меселџија и Милица Павловић, васпитачице, Ана Маодуш, медицинска сестра- васпитачица и Катарина Ђурић, стручна сарадница –психолог, на Стручној конференцији за васпитаче, која је одржана од 20.до 23.04.2017. у Кладову.

 

Тим вртића „Ђурђевак“ је урадио СВОТ-анализу стања током транзиционих периода, а затим се усмерио на истраживање могућности за превазилажење препрека, ослањајући се на снаге и унутрашње ресурсе (тимски рад, сарадња са породицом, стручно усавршавање, Тим за заштиту деце од насиља).

Транзициони период је време  потребно за прилагођавање детета и породице на нову средину  и  захтеве, а обухвата  неколико месеци пре и након преласка на следећи ниво образовања.

Прихватање, сигурност, структуирање су потребе детета које бивају угрожене у транзиционим периодима. Стрес је појачан за децу, за родитеље и за васпитаче, а ризик од занемаривања потреба и појаве конфликата и агресивности у понашању повећан.

Како изаћи у сусрет потребама детета?  Каква је улога породице, вршњака, васпитача? Како плес смањује стрес, а повећава сигурност детета? Шта нам говори социограм? Може ли дечји портфолио да буде спона у сарадњи?  Ова питања смо истраживали у пракси и  разматрали у односу на транзиционе периоде:1.полазак у јасле; 2.прелазак из јасала у вртић; 3.адаптација током године – подршка детету и групи; 4.подршка детету са развојним тешкоћама  и 5. полазак у школу.  Активности које су предложене у раду су  иновативне, али једноставне и лако применљиве.

Развој детета је целовит (холистички), а искуства која дете стиче треба да буду повезана. Породица,  јасле, вртић, школа  могу и треба да буду међусобно повезани и усклађени,  а прелази из једног у други систем неосетни. Да би се то постигло неопходна је спремност да се изађе из „зоне комфора“ и покрене процес промена у складу са реалним могућностима.                                                        

 

Милош Зорица, вртић „Бајка“ са  темом: „Биљни свет вртића Бајка у очима и рукама детета“,  приказани рад говори о потреби васпитача да заједно са децом истражи и разуме, а потом и мења средину вртића у којем борави и односе који у њему доминирају. Истраживање се базира на дечјем доживљају средине за учење и перспективама о биљном свету који нас окружује, његовим карактеристикама и односима који настају при сусрету људи и биљака.

Примена Мозаик приступа обезбедила је да уз активно учешће деце и одраслих створимо слику вртића какав он сада јесте, какав би могао да буде, и да на основу те слике дођемо до сазнања шта све ми можемо да учинимо да постане бољи/другачији.

Поред тога примерима изградње подстицајног окружења за учење и приказом резултата истраживања о значају биљака у животу деце и одраслих указали смо на значај покретања дискурса о стварању одрживих људских заједница у самим вртићима.

Даљим истраживањем у овој области заједно са децом могуће је значајно утицати на доминантни (безбедносно/санитарни) дискурс у предшколском васпитању и образовању, и на промену постојећих образаца у начину истраживања у дечјим вртићима.

Односи у морском екосистему- ко-конструкција значења деце и васпитача је истраживање које описује један начин и приступ акционом истраживању, односно различите начине решавања проблема, грађење заједничког значења и новог разумевања.

Милена Зорица из вртића „Свети Сава“ се представила са темом:“Односи у морском екосистему- ко-конструкција значења деце и васпитача „, морски екосистем, а нарочито односи у њима су појава која не постоји у реалном (вртићком) окружењу. Њихово истраживање подразумева грађење значења која деца могу да остваре на основу сопствених доживљаја и претпоставки о функционисању овог специфичног света. Овакав приступ истраживању допринео је бољем разумевању морских екосистема, односа који у њима владају, али и „учењу о томе како се учи“.