25.01.2014. године у вртићу „Свети Сава“ одржан је семинар под називом „Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма. Реализатори семинара су били Милица Марић, дипл. дефектолог-олигофренолог и Светлана Теодоровић, дипл. дефектолог-сурдоаудиолог, из Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“, из Новог Сада. Семинар се састојао из два дела.

У првом делу семинара, било је речи о теоријском оквиру поремећаја из спектра аутизма (дефиницијe, етиологија, епидемиологија, карактеристике поремећаја и смернице за третман). Такође, организоване су две радионице током којих су се учесници, на основу приказа случајева из литературе и свакодневне праксе реализатора семинара, могли упознати са карактеристикама деце са поремећајима из спектра аутизма. 

У другом делу семинара, било је речи о визуелним стратегијама за развој комуникације и социјализације. Учесници суупознати са дефиницијом визуелних стратегија, врстама и њиховој примени код деце са поремећајима из спектра аутизма. Било је речи о Тич (TEEACH) програму који се користи у раду са децом са поремећајима из спектра аутизма. Учесници су у овом делу семинара имали прилику да се упознају са великим бројем средстава (слике, визуелни распореди, симболи) намењених креирању визуелне подршке. Реализатори семинара су овом приликом упознали учеснике са примерима употребе визуелних стратегија у својој свакодневној пракси.