У суботу и недељу, 28. и 29.12, тим васпитача, стручних сарадника и сарадника ПУ „Чукарица“ у вртићу „Радосно детињство“  бавио се процесом и принципима пројектног приступа у свакодневном раду са децом, на нивоу појединачних васпитних група, тимова и радних група. Учесници су продубљивали и разумевање своје улоге у развојном планирању, схваћеном као систем специфичних пројеката који унапређују квалитет вртића и установе у целини, истраживали начине како се могу организовати у радне групе и тимове и обогаћивали своје вештине осмишљавања, развијања и презентовања пројеката. Сагледавали су могуће начине документовања и евалуације и како они доприносе рефлексији над сопственим радом и повезивали досадашња знања и искуства у васпитним групама на нове начине, у циљу развијања нових, савремених идеја за рад.

IMG_3527IMG_3837IMG_3838IMG_3843IMG_3845IMG_3846IMG_3849IMG_3853IMG_3854IMG_3867